IVOTORO: manamafy ny ady amin’ny kolikoly

  • 28 septembre 2021

Tombon-tsoa telo, farafahakeliny, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, no azo amin’ny fisian’ny Ivotoro (Ivon’ny Torohay).  Manamafy ny ady amin’ny kolikoly; satria mahalala ny tokony hataony ny olom-pirenena ka tsy voafitaky ny mpanambaka na mpanararaotra eny anivon’ny biraom-panjakana eny. Mananteraka ny paikady hoe “fanjakana manakaiky vahoaka” sy manamafy ny firosoana amin’ny “digitalisation” anamorana ny fomba fiasan’ny sampan-draharaham-panjakana isan-karazany. Ankoatra izay, mampihena koa ny fahasahiranan’ny olom-pirenena, noho ny fandaniana fotoana  sy vola amin’ny saran-dalana na sakafo isan-karazany amin’ny fivezivezena mikarakara  taratasim-panjakana.

Tian’ny ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hitombo  ireo olona misitraka torohay ireo, ka izany no antony nanokafana ny varavaran’ny Ivotoro, tamin’ity fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny zo mahafantatra « droit à l’accès à l’information » ity. Nafantoka tamin’ny fanaovana jery todiky ny asa vita tao anatin’ny herin-taona latsaka nijoroan’ny Ivotoro ny fotoana teny Nanisana androany. Nanasana koa ny olom-pirenena hazoto hiantso ny laharana 640, amin’ny sarany 500 ariary, mba hahafahany misitraka torohay, ary indrindra, niantsoana ny sampan-draharaham-panjakana isan-karazany mba hanampy na hanavao (mise à jour) ny torohay momba ny fomba fikarakarana anton-taratasy isan-karazany ao aminy.

Maro, hoy ny minisitra ny olona efa nampiditra  ny Ivotoro ho ao anatin’ny fandaharam-potoanany amin’ny fakana torolalana, indrindra ny eto amin’ny faritra Analamanga. Maro koa ny mbola tsy mahafantatra. Izany indrindra no anton’ny fampahafantarana natao androany sy fifampiresahana amin’ny mpiaramiombonantoka ho fanitarana azy amin’ny faritra maro eto Madagasikara.

Sampan-draharana telo no mampihodina sy miezaka manatsara izany kalitaon’ny tolotra omena ao amin’n’y Ivotoro izany. Eo ny sampana manangona sy manavao ny torohay avy amin’ny sampan-draharaham-panjakana rehetra. Ao ny mandray ny antson’ny olom-pirenena. Eo koa ny sampana manjohy sy manao tombana ary mitondra fanatsarana, miainga amin’ny dom-berina avy amin’ny mpisitraka.

Anisan’ny be mpanontany indrindra ao amin’ny Ivotoro ny fombafomba fikarakarana pasipaoro, ny fangatahana tokony hatao amin’ny fanokafana trano fandraisam-bahiny, ny fakana diplaoma, ny fangatahana fahazoan-dalana hampianatra (Autorisation d’Enseigner), ny fanamarinana ny maha mpanakanto ary ny mikasika ny lafiny fananan-tany.

Partagez :
Mahandry