Itaosy : “atao modelin’ny firaisan-kina” hoy ny filoha Rajoelina Andry

  • 29 juin 2023

Anisan’ny tanàna be mponina ao amin’ny distrikan’Atsimondrano ety Itaosy hoy ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry, tamin’ny lahateny izay nataony androany. Hijerena vahaolana akaiky ny famahana ny fitohanan’ny fiara ety Itaosy hoy izy. Mamporisika hiasa hatrany ny fitiavan-tanindrazana asehon’ny vahoaka hoy ny filoha. “Ny Itaos’Unis dia atao modely hanehoana ny  firaisankina”.

Araka ny fangatahana nataon’ny ben’ny tanànan’Ambavahaditokana sy ny solombavambahoaka voafidy taty Atsimondrano, dia nampanantena ny filoha Rajoelina, fa hahazo CEG manara-penitra ny fokontany Amboatavo, kaominina Ambavahaditokana izay hatsangana tsy ho ela. Hahazo lisea iray koa Itaosy satria dia mbola liseam-panjakana iray ihany no misy amin’izao.

Efitrano fianarana  miisa 4178 no efa vita hoy ny filoham-pirenena ary nahafahana nampiditra zanaka malagasy 200 000 an-dakilasy.

Hojerena koa ny hanaovana ho kianja manarapenitra ny kianja eny Antanikatsaka hoy hatrany ny filoham-pirenena. Toraka izany koa ny resaka fanondrahana ny voly satria maro ny tantsaha. Ny fahatapahan-jiro dia vokatry ny tsy fahazakan’ny vata mpanova herinaratra noho ny habetsahan’ny « branchement » sy ny trano ka tsy mazaka intsony ny « transfo ». Ka tsy maintsy jerena akaiky ny famahana resaka jiro ety Itaosy.

Notoloran’ny filohan’ny Repoblika moto ireo ben’ny tanàna ato amin’ny distrikan’Atsimondrano. Nanolotra koa izy « camion benne » miisa 5 hanatanterahana ny fanadiovana ny tanàna. Nahazo 4×4 koa ny fitaleavam-paritry ny Fahasalamam-bahoaka Analamanga ahafahany mivezivezy sy miasa ankahalalahana. Moto 200 mahery kosa no nomena ny CSB hanataterahana ny velirano, fahasalamana manakaiky vahoaka. 2200 ny CSB no efa nisitraka fampitaovana.

 

Partagez :
mialy