Itaosy : « atao modelin’ny firaisan-kina » hoy ny filoha Rajoelina Andry

  • 29 juin 2023

Anisan’ny tanàna be mponina ao amin’ny distrikan’Atsimondrano ety Itaosy hoy ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry, tamin’ny lahateny izay nataony androany. Hijerena vahaolana akaiky ny famahana ny fitohanan’ny fiara ety Itaosy hoy izy. Mamporisika hiasa hatrany ny fitiavan-tanindrazana asehon’ny vahoaka hoy ny filoha. « Ny Itaos’Unis dia atao modely hanehoana ny  firaisankina ».

Araka ny fangatahana nataon’ny ben’ny tanànan’Ambavahaditokana sy ny solombavambahoaka voafidy taty Atsimondrano, dia nampanantena ny filoha Rajoelina, fa hahazo CEG manara-penitra ny fokontany Amboatavo, kaominina Ambavahaditokana izay hatsangana tsy ho ela. Hahazo lisea iray koa Itaosy satria dia mbola liseam-panjakana iray ihany no misy amin’izao.

Efitrano fianarana  miisa 4178 no efa vita hoy ny filoham-pirenena ary nahafahana nampiditra zanaka malagasy 200 000 an-dakilasy.

Hojerena koa ny hanaovana ho kianja manarapenitra ny kianja eny Antanikatsaka hoy hatrany ny filoham-pirenena. Toraka izany koa ny resaka fanondrahana ny voly satria maro ny tantsaha. Ny fahatapahan-jiro dia vokatry ny tsy fahazakan’ny vata mpanova herinaratra noho ny habetsahan’ny « branchement » sy ny trano ka tsy mazaka intsony ny « transfo ». Ka tsy maintsy jerena akaiky ny famahana resaka jiro ety Itaosy.

Notoloran’ny filohan’ny Repoblika moto ireo ben’ny tanàna ato amin’ny distrikan’Atsimondrano. Nanolotra koa izy « camion benne » miisa 5 hanatanterahana ny fanadiovana ny tanàna. Nahazo 4×4 koa ny fitaleavam-paritry ny Fahasalamam-bahoaka Analamanga ahafahany mivezivezy sy miasa ankahalalahana. Moto 200 mahery kosa no nomena ny CSB hanataterahana ny velirano, fahasalamana manakaiky vahoaka. 2200 ny CSB no efa nisitraka fampitaovana.

 

Partagez :
mialy