Indemnité de technicité, subvention, heures complémentaire eny anivon’ny Oniversite : efa an-dalana ny famahana ny olana

  • 12 novembre 2021

Akon’ny olana eo amin’ny “ indemnité de technicité” ny « subvention »  ary ny “heures complémentaires” eny anivon’ny oniversite rehetra eto Madagasikara.

Manana anjara 320.000 ariary “Indemnité de technicité” ny mpandraharahan’ny oniversite sy ny eo anivon’ny IST ary ny CROUA. Arotsaka ao anatin’ny karaman’izy ireo izany raha ny nambaran’i Assoumacou Béatrice, minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa androany 12 novambra nandritry ny fanokafana ny fankalazana ny faha 60 taonan’ny “Faculté des Sciences” eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.

Voatery notapahana noho ny tsy fisian’ny didim-panjakana mazava mamaritra io tambikarama io nandritry ny efabolana ary efa nisy tafapetraka ny vahaolana mikasika izay.

Anton’ny fahatarana nisy ary efa miverina amin’ny laoniny izany ankehitriny hoy hatrany ny minisitra satria efa voapetraka io didim-panjakana mifehy izany.

Momba ny “heures complémentaires” , efa nandray azy io manontolo ny any amin’ny faritr’i Toliary. Ho an’Antananarivo manokana, efa eo ampikirakirana ny fandefasana izany ny eo anivon’ny Paositra Malagasy. Momba ny “subvention”, mbola eo ampiandrasana ny atontan-taratasy entina hamoahana izany ny tomponandraikitra.

Partagez :
Mahandry