Imerintsiatosika : « ho mariky ny fampandrosoana an’i Madagasikara »

  • 26 janvier 2024

Anisan’ny antony nosafidiana an’ Imerintsiatosika hanaovana an’i Tana-masoandro sy ho mariky ny fampandrosoana an’i Madagasikara ny halebezany. Lehibe avo roa heny noho ny tanànan’Antananarivo izy io hoy ny Filohampirenena Rajoelina Andry nandritra ny lahateniny tamin’ny fanokafana ny fambolen-kazo tany an-toerana « 95km2 ny tanànan’Antananarivo ary avo roa heny amin’izany I Imerintsiatosika manana halebiazana 173km2 izy ary raha mbola mihitatra isika any Arivonimamo dia avo valo heny ny tanànan’Antananarivo ity distrikan’Arivonimamo iray manontolo ity ».

Napetraka izao vina sy fahasahiana izao hoy hatrany izy mba hialana amin’ny fahasemporana miatra amin’Antananarivo. Mihoatra ny Tokony ho izy ny isan’ny mponina atonona ny toerana. Efa tafakatra 3 tapitrisa ny mponina raha 3 hetsy ny isan’ny olona tokony hiaina ao Antananarivo. Tanana hivoatra lavitra noho Antananarivo I Tana-masoandro.

« Ny zavatra ho apetrantsika eto dia ny hoe ville durable.Ao anatin’izany tsy resaka fambolena hazo fotsiny, fa ny fametrahana ny olom-pirenena hiaina ao anatin’ny tanana mirindra sy maitso, ho modely, ho miavaka . Izao tanàna izay azo lazaina fa mbola karakaina izao, afaka dimy taona, afaka 20 taona dia samy ho fière isika, samy hahazo voninahitra hoe izahay zao no namboly hazo tety amin’ny Tana-masoandro ».

Partagez :
Sissie Raveloson