IFP Raketamanga : oniversite tokana miompana amin’ny fizakamanana ara-tsaina

  • 25 avril 2024

Ny Ivo-toerana fampiofanana ara-kasa Raketamanga (IFP Raketamanga) ao Antsirabe no oniversite tokana miompana tanteraka amin’ny fizakamanana ara-tsaina eto Madagasikara izay efa nahazo fankatoavana tamin’ny minisitera tomponandraikitra amin’izany.

Ny taona 2015 no nitsangana ity oniverite ity izay efa niara-niasa akaiky tamin’ny OMAPI nandritra ny taona maro. Nomarihina amin’ny fomba ofisialy ny fitohizan’ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, izay miompana amin’ny fampianarana sy fanomanana atrikasa ho an’ireo mpianatra avy ao amin’ny IFP Raketamanga, eo koa ny fanomezan-tanana ireo mpianatra hanao fizaran’asa (stage) any amin’ny foiben’ny OMAPI. Izao dia tafiditra anatin’ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an’ny fizakamanana ara-tsaina, ka anisan’izany ny fizakamanana ara-indostria izay sahanin’ny OMAPI.

Mbola maro ny fanatsarana ny tsangambato hiorina mikasika ny fizakamanana ara-indostria amin’ny taona ho avy mifanesy, hoy ny tale jeneralin’ny OMAPI, Andrianarivo Priscilla.

Niompana tamin’ny hetsika fampahafantarana sy fanentanana amin’ny fikarohana sy ny fahitana vao manerana ny nosy ny fiantombohana sy ny fivelaran’ny fizakamanana ara-indostria teto Madagasikara. Misy ireo mpiaramiombon’antoka niara misalahy na amin’ny sehatra miankina na tsy miankina ary ireo mpiantsehatra rehetra nahafahana nanatanteraka izany.

Partagez :
Natacha Hasimbola