Ho vitsy ny rivodoza, tsy ho ampy ny rotsakorana amin’ity taona ity

  • 30 septembre 2022

Manodidina ny folo ny rivo-doza vinavinaina hisy ao amin’ny ranomasina indianina ny taona 2022-2023, ka 4 amin’ireo no vinavinaina hiaodiaody eto Madagasikara, ary 2 amin’ireo no vinavinaina hiditra an-tanety, raha ny tatitra nandritry ny atrikasam-pirenena ho fahampahalalana ny vinavinan’ny taom-pahavaratra nataon’ny foibe famantarana ny toetry ny andro, androany 30 septambra teny Antaninarenina.

Seha-pihariana maro no miankin-doha tanteraka amin’ny toetry ny andro, anisan’izany ny sehatra fahasalamana, ny fambolena, ny fiompiana, ny fiahiana ara-tsosialy. Tanjon’ity atrikasa ity ny hanampiana azy ireo amin’ny fahaizana mandray fanapahan-kevitra manoloana izany. Hoan’ny tomban’ny haintany sy ny tondra-drano, ahiana ny hisian’ny haintany vokatry ny tsy fahampiana na fahataran’ny orana saika manerana ny nosy ny volana oktobra, novambra, desambra. Tsy voakasik’izany ny faritra avaratra andrefana.

Etsy andanin’izay, mety hisy ny tondradrano vokatry ny fahabetsahan’ny rotsakorana any avaratra, avaratra antsinanana ary ny tendrony atsimon’ny nosy ny volana janoary sy ny martsa 2023. Vinavinaina tsy ho ampy ny rotsakorana raha oharina amin’ny tokony ho izy ny amin’ny faritra avaratra sy antsinanan’i Madagasikara, ho an’ny volana oktobra sy novambra. Hisy tsy fahampiana rotsakorana ihany koa ny ilany andrefana sy ny afovoantany, mandritry ny ati-fahavaratra (volana desambra hatramin’ny febroary).

Partagez :
Mahandry