Hetsika « Tselatra » : dahalo voasambotra, fitaovam-piadiana nogiazana, omby tafaverina anisan’ireo fahombiazana tao anatin’ny 3 volana

  • 29 juin 2023

Nahitana tranga ana fanafihana  91 tao amin’ny vondrotobim-paritry ny zandarimariam-pirenena miisa 5 ( Ikopa, Mandrare, Pangalana, Ankarafantsika, Tsiribihina ) nanaovana hetsika ara-miaramila Tselatra tao anatin’ny 3 volana. Nahatratra 1640  ny omby  nisy nagalatra ka ny 1256 tamin’ireo dia tafaverina tamin’ny tompony avokoa.

Dahalo 98 nanao ireo fanafihana ireo no voasambotra ka ny 51 nalefa tany amin’ny zandarimariam-pirenena raha maty ny ambiny. Nahatratra 17 ny  fitaovam-piadiana azon’ny miaramila. Nisa 10 ny tranga ana takalonaina ary samy avotra avokoa izy ireo. Mpitandro filaminana iray no namoy ny ainy amperinasa.

Ireo no  tatitra nandritra ny fivoriam-be tanterahan’ny tompon’andraikitra ambony eo anivon’ny Tafika Malagasy androany 29 Jona. Hitohy mandritra ny roa andro ny fihaonana. « Azo lazaina araka ity tatitra ity fa nahitam-bokany ny hetsika « Tselatra ». Na dia izany aza mbola maro ny ezaka tokony atao » hoy ny Jeneraly Sahivelo Monja Delphin lehiben’ny Etamazaorin’ny tafika.

Fanaon’ny eo anivon’ny Tafika isaky ny enim-bolana izao jery todiky ny zava-bita izao.  Amin’io koa no hijerena manokana ny fanatsarana ny lesoka tokony hatao indray anatin’ny enim-bolana manaraka.

« Hirariana ny hisian’ny zavatra mivoaka tsara noho ny teo aloha eo amin’ny lafiny fandriampahalemana » hoy ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Rakotoarijaona Josoa tamin’ny fanokafana ny fivoriana.  » « Hirariana ny hahazoana ny fon’ny vahoaka, hahatsapany fa manampy azy amin’ny fiainana an-davanandro ny mpitandro ny filaminana ».

Nasian’ny minisitra teny manokana koa ny fiomanana amin’ny fandraisan’andraikitry ny Tafika mialoha, mandritra ary aorian’ny fifidianana.

Raha tsiahivina, fanafoanana ny fikambanan-kiolahy ny antom-pisian’ny hetsiky Tselatra , eo koa ny fametrahana filaminana tsy hisian’ny halatromby any an-tany lavitra.  Napetraka koa izy io hamehezana  ny faritra mena ahafahan’ny mponina miaina am-pilaminana.

Tanjona tanatin’ny « Tselatra » ny fakana fitaovam-piadiana miparitaka. Ary farany, natao izao ho famerenana ny fitokisana sy fifampitokisana eny anivon’ny mponina

 

Miara-miasa amin’ny Polisim-pirenena sy ny Zandarimariam-pirenena ny Tafika eo ampanatanterahana izany. Hetsika 80 no nokendrena natao tany am-boalohany, 5 no tanteraka hatreto.

Partagez :
Sissie Raveloson