Herinaratra avy amin’ny rano : 7 200 MGW no mety azo avy aminy

  • 1 mars 2024

Hatao laharampahamehana ny famokarana rano amin’ny alalan’ny fambolen-kazo. Afaka hamokatra hatramin’ny 7 200 MGW isika raha ny herinaratra avy amin’ny rano, raha ny nambaran’ny minsiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo.

Manampy be amin’ny famerenana sy ny fiarovana ny loharano tsy ho ritra araka izany ny fambolen-kazo. Antony iray nambolen’ny minisiteran’ny Angovo sy Akoranafo zanakazo miisa 3 000 tamina tany 4ha androany, teny Farahantsana, Mahitsy izany.

Fanintelony androany no nambolena hazo teny amin’ity tobim-pamokarana herinaratra azo avy amin’ny rano ity. Manamafy ny maha zava-dehibe ny fambolena hazo izany, izay manampy betsaka amin’ny famokarana angovo. Namafisin’ny minisitra, Jean-Baptiste Olivier nandritra izany fa ”vonona izy, miaraka amin’ny ekipa tarihiny ao amin’ny minisiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo amin’ny fanatrarana ny Politika Ankapoben’ny Fanjakana”.

Partagez :
Nirinasoa Tafita