Hena misy “formol” : “Tsy marina”, hoy ny minisitra lefitra misahana ny Fiompiana, mitondra fanazavana

  • 9 mai 2023
Misy ny fitilina ny fahamarinan’ny fahasalaman’ny hena ataon’ireo Véterinaire Inspecteur alohan’ny hiakarany eny ambony ankalana », hoy ny minisitra lefitra misahana ny Fiompiana, Dr Raymond, androany raha nitondra fanazavana mahakasika ny resabe miely amin’ny tambanjotran-tserasera mahakasika ny mety hisian’ireo mpivaron-kena manindrona formol ny tenany.
Tsy marina araka izany ny vaovao miely satria misy ny fitilina ataon’ny tomponandraikitra isan-tsokajiny ary misy ny fepetra apetraka toy ny « estampille », na ilay marika mangamanga hita amin’ny hena, rehefa vita fitilina ataon’ny vétérinaire inspecteur ny hena. Ankoatra izay dia nanamafy ny minisitra fa « Zo feno sy andraikitry ny mpanjifa no mijery sy mitaky ny fisian’izany marika izany na koa misava ny boky firaketana manambara fa voatsara ara-dalàna ny hena amidy.
« Mahasika ny fividianana « Formol » dia nambarany fa « tsy maintsy misy taratasy avy any amin’ny dokotera » vao azo amidy izany. Noho izany, « tsy azon’ny rehetra vidina toy ny karazam-panafody sasany. “Ny formol koa dia fantatra amin’ilay fofona mahery sy manaikitra ao anatiny izay tena sarotra afaka na dia kely aza no ampiasaina. Noho izany azon’ny mpajifa atao tsara ny manamarina ny hena vidiana raha misy tokoa sanatria ny manao izany zavatra tsy mety izany”.
Nanamafy ny minisitra “fa na dia efa eny ambony latabatra fivarotana aza ny hena dia misy koa ny fitsidihina azy ireny izay ataon’ny Vétérinaire inspecteur de contrôle”. Eny an-dalana, “ny fiara mpitantitra hena dia mandalo fitsirihan’ny zandarimaria, hanamarinana fa ireo hena taterina dia niainga tao amin’ny toerana famonoana ary nandalo fitiliana ara-dalàna.”
Partagez :
mialy