Hatao lavanty amin’ny orinasa mpamokatra zezika ireo sakafo lany daty 103 kaontenera ao Toamasina.

  • 18 novembre 2021
Feno tanteraka ny toerana ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina amin’izao, noho ny fisian’ny kaontenera 103 misy provandy sy sakafo lany daty tsy azo hanina intsony, hoy ny nambaran’ny SPAT; ary efa nangataka ny hamotehana azy ireo ny MALAGASY SHIPPING.
Tapaka fa hatao lavanty manaraka fepetra “vente aux enchères sous conditions” ireo entana lany daty ireo. Ny orinasa mpamokatra zezika na ny mitovitovy amin’izany no afaka mandray anjara.
Hampidi-bola ho an’ny tahirim-bolam-panjakana izao lavanty izao, ary hanampy ny orinasa mpanodina zezika. Harahi-maso ny fanatanterahana ity fanapahan-kevitra ity mba tsy hisy hivoaka sy hamidy eny an-tsena intsony ireo entana lany daty sy tsy azo hanina ireo.
Partagez :
Mahandry