Social

Hatao laharam-pahamehana ny fisitrahana rano fisotro madio manerana ny nosy

Ny hampahomby ny tetikasa efa mandeha no laharam-pahamehana, hoy ny Minisitry ny Rano sy ny Fidiovana ary Fanadiovana vaovao, Ladislas Adrien RAKOTONDRAZAKA. Efa mipetraka, hoy izy ny vina sy ny fototra, « izahay no hanangana ny rindrina. Hatao izay hahatonga azy ho vita ara-potoana sy manaraka ny kalitao ary amin’ny vidiny ara-drariny ».

Mihalehibe sy mihasarotra ny fanamby iatrehana ny sehatry ny rano maneran-tany amin’izao fotoana izao. Miharitra ny loharano noho ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tsy maharaka ihany koa ny rano ampiasaina ka mitaky fitadiavana vahaolana mifanaraka amin’izany.

Ny faritra atsimo no isan’ny mijaly rano indrindra eto Madagasikara. Notsindrian’i Ladislas Rakotondrazaka anefa fa tsy Minisitra misahana ny faritra atsimo ihany akory izy miantsoroka ny rano sy ny fidiovana ary fanadiovana manerana an’i Madagasikara. Maro rahateo ny faritra sy tanàn-dehibe manana olana amin’ny fisitrahana rano fisotro madio.

Hatao laharam-pahamehana avokoa ny famahana azy ireny saingy tsy maintsy manaraka ny fandaminana efa napetraka sy ny fanamby manokana nataon’ny Filoha nandritra ny fikaonan-doha tany amin’ny faritra Atsimon’ny Nosy.

60%n’ny Malagasy no kendrena hisitraka rano fisotro madio hatramin’ny taona 2023. 43% no efa tratra tamin’ny fitantanan’ny Minisitra teo aloha Voary RAKOTOVELOMANANTSOA, nandritry ny 22 volana.

Nohamafisin’ny Minisitra vaovao nandritra ny famindram-pitantanana, androany fa tsy toerana fotsiny no nafindran’ity Minisitra teo aloha ity taminy fa ny traikefa sy ny tsiambaratelon’ny asa rehetra efa natomboka. Efa Tale Jeneraly teo anivon’ny Ministeran’ny rano rahateo ny tenany.

Articles similaires

Laisser un commentaire