Kolontsaina : miteraka vokatra azo tsapain-tanana mahavelona sy afaka ihariana

  • 16 mars 2024

Ankoatry ny harena ara-materialy azo tsapain-tanana maro izay ananan-tsika malagasy dia tsapa fa  harena goavana ho antsika ihany koa ny fanana olombelona maro. Vohizina rahateo ankehitriny ny hoe loharanon-karena mifototra amin’ny maha-olona. Efa iaraha-mahalala rahateo fa ny fanahy ihany no maha-olona , ary isika dia olon’ny  fanahy.  Noho izany dia mila hetsehina sy fohazina izany haneho ny maha olona izay tsy inona fa ny kolontsaina hiteraka ny aingam-panahy…haneho ny kanto sy ny tsara , ary indrindra hitondra tombon-tsoa sy vokatra azo tsapain-tanana mahavelona sy afaka ihariana.

 

Antony iray maha zava-dehibe ny fitiliana sy fikoloana ary ny fanairana ny taninketsan’ny mpitia, ny mpahay, ny mpisehatra amin’ny kanto eto amintsika hahay hitrandraka sy hampiasa ary hanome lanja araka ny tokony ho izy izany kanto ananan’izy ireo izany.

Prom’Art mitohy any Analanjirofo

Manoloana izany dia tsy nitazam-potsiny ny Ministeran’ny Kolontsaina sy ny Serasera amin’ny maha tomponandraikitra natao hiahy sy hampiroborobo izany. Notohizana tao amin’ny faritra Analanjirofo tao amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana ny tetikasa PROM’ART izay Fampiofanana ireo mpisehatra amin’ny kolontsaina hahay handraharaha sy ho matihanina araka ny tokony ho izy amin’izay kolontsaina izay . Napetraka ny « Centre d’incubation culturel » na ny ivontoeram-pikotrehana tetikasa miompana amin’ny kolontsaina izay natao hampiroborobo sy hampivelatra izany fandraharaharana ara-kolontsaina izany mba ho lasa sehatra asa goavana mahavelona sy maharitra.

 

Miisa 40 ireo nisitraka ny fampiofanana nandritry ny 2 andro ka nandray ny mari-pahavitana fiofanana na ny “Attestation de formation en entreprenariat culturel ” tao amin’ny Tranoben’ny Serasera sy ny Kolontsaina Fenoarivo Atsinanana. Mpiofana izay nahitana mpianatry ny Oniversite, fa indrindra ireo mpisehatra amin’ny zava-kanto isan-karazany. Niofana mahakasika ny fitantanam-bola, ny sehatra ara-tserasera sy ara-barotra ary ny fampivoarana ny maha olona izy ireo nandritra izany.

 

Mbola hiparitaka sy hotohizana amin’ny faritra hafa manerana an’i Madagasikara ity tetikasam-pampiofanana ity, izay tarihin’ny Fitaleavana misahana ny zava-kanto sy ny fampiroboroboana ny zava-kanto na ny DAPA eo anivon’ny Ministera, iaraha-miasa amin’ny Ivontoeram-pikotrehana sy ireo mpampiofana amin’ny sehatry ny fandraharahana avy ao amin’ny CEENTRE na ny « Centre d’exellence en entreprenariat » fa indrindra koa ny UNESCO izay mpiara-miombona antoka.

Partagez :
Mahandry