Fitaterana: ho hentitra ny fanaraha-maso eny amin’ny lalam-pirenena faha 7

  • 15 septembre 2023
 Manamafy ny rindran-damina mikasika ny fifamoivoizana amin’ny lalam-pirenena rehetra ny minisiteran’ny Fitaterana. Singanina manokana amin’izany ny RN7, noho ny fitomboan’ny fiara mifamezivezy manomboka ny zoma 15 ka hatramin’ny alahady 17 Septambra izao, noho ny fisian’ny hetsika ara-pivavahana samihafa hatao any Antsirabe, Vakinankaratra. Anisan’izany ny  »Pèlerinage ». Eo koa ny fametrahana amin’ny toerana maha Evekan’ny Diosezin’Antsirabe an’i Monseigneur Andriantsoavina Jean Pascal.
Tsy maintsy atao fitsirihana avokoa ny fiara rehetra mialoha ny hiaingany amin’ny toerana iray. Tsy maintsy hajaina koa ny isan’ny mpandeha sahaza ny fiara iray. Hisy koa ny fitsirihana tampoka, na eny amin’ny tobim-piantsonana, na eny an-dalana, ary tsy maintsy manaraka ny voalazan’ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana sy ny bokinandraikitra ny kaoperativa rehetra.
Misy koa, ary zava-dehibe ny fiaraha-miasa akaiky eo amin’ny mpitantana ny tobim-piantsonanana any amin’ny  »Primus » sy ny  »Terminus ». Miara-misalahy amin’izany ny mpitandro filaminana, ny ivon-toerana fitsarana fiarakodia, ny mpitantana tobim-piantsonana, ary ny ATT, izay tarihin’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Famantarana ny Toetr’andro. Hisy fepetra raisina amin’ireo mandika izany.
Partagez :
Mahandry