Fitaovana fitiliana ny halatra solika

  • 12 janvier 2024
Ho tonga eto Madagasikara mialoha ny faran’ny volana janoary ny fitaovana fitiliana halatra solika eny amin’ny “Central thermique”
Miditra anatin’ny “digitalisation” koa ny fitiliana ny halatra solika ankehitriny. Nanafatra fitaovana avy any Frantsa i Madagasikara amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Angovo sy Akoranafo.
Ho tonga mialoha ny faran’ny volana janoary eto an-toerana ireo fitaovana ireo ary hapetraka eny amin’ny ” Central thermique” manerana ny Nosy. Tafiditra ao anatin’ny hetsika entina hampandroso an’i Madagasikara izao fanapahan-kevitra izao.
Partagez :
Mahandry