Fitaovana fitiliana ny halatra solika

  • 12 janvier 2024
Ho tonga eto Madagasikara mialoha ny faran’ny volana janoary ny fitaovana fitiliana halatra solika eny amin’ny « Central thermique »
Miditra anatin’ny « digitalisation » koa ny fitiliana ny halatra solika ankehitriny. Nanafatra fitaovana avy any Frantsa i Madagasikara amin’ny alalan’ny minisiteran’ny Angovo sy Akoranafo.
Ho tonga mialoha ny faran’ny volana janoary eto an-toerana ireo fitaovana ireo ary hapetraka eny amin’ny  » Central thermique » manerana ny Nosy. Tafiditra ao anatin’ny hetsika entina hampandroso an’i Madagasikara izao fanapahan-kevitra izao.
Partagez :
Mahandry