Fitantanana mahomby ny jono an-dranomasina : tonga amin’ny dingana farany ahafahana miditra ho firenena mangarahara i Madagasikara

  • 15 décembre 2023

Firenena 7 maneran-tany no sahy sy efa niditra amin’ny fangaraharana tanteraka amin’ny fitantanana ny jono. Anisan’ny nanapa-kevitra niroso amin’izany i Madagasikara, amin’ny alalan’ny fidirana amin’ ny FITI (Fishiries Transparency Initiative). Dingana fito no arahina, ary tonga amin’ny antanan-tohatra farany i Madagasikara. Fanaovana tatitra momba ny jono no natao sy nampahafantarina androany 15 desambra 2023 teny Ankorondrano.

Naseho amin’ny antsipiriany ny antontam-baovao momba ny sambo nomena fahazoan-dalana hanjono, ny vola ampidirin’izany sy ny ampiasana ny vola azo ary ireo mpiara-miasa sy ny maro hafa. Tombony azon’ny firenena amin’ny fidirana amin’ny FITI ny fitomboan’ny mpampiasa vola hazoto hisehatra eto Madagasikara. Nambaran’ny minisitry ny Jono sy ny Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert, fa miisa 93 ny fanomezan-dalana nomena ho an’ny sambo mpanjono hatramin’izao faran’ny taona izao, raha 255 izany talohan’ny taona 2022.

Mpanjono misehatra amin’ny makamba ny 45 amin’io; 39 ny amin’ny jono lamatra. Paikady napetraka ny fampihenana ny sambo mpanjono. Na izany aza, nitombo ny vola niditra tamin’ny kitapom-bolam-panjakana noho ny fanavaozana sy fanatsarana ny fitantanana.

Partagez :
Romuald