Firehetana ao Ankazobe : nijery ny zava-misy sy nandray ny fepetra hentitra ny mpitondra fanjakana (SARY)

  • 12 octobre 2022

Nidina tany Ankazobe izay misy ny valanjavaboary Ambohitantely ny  minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy, Vina Orlea niaraka tamin’ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, ny Jeneraly Rakotonirina Richard omaly, ary nanao sidina tamin’ny angidimbin’ny tafika Malagasy nijery ny toerana kilan’ny afo.

Nandritra izany no nahafahana nanao tombana ny velaran-tany may sy ny antony nahatonga ny afo. Teo koa ny fanaovana hetsika maika mifanaraka amin’izany sy ny fanetsehana ireo rantsa-mangaika rehetra afaka miara-misalahy amin’ny fokonolona, mba ahafahana manaramaso ny doro tanety sy ny doro ala.

Ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fampandrosoana lovainjafy dia nanamafy fa mifanomeha tantana hatrany ny minisitera roa tonta amin’ny asa famonoana afo. Ny hetsika natao ny andron’ny faha 11 oktobra  dia nahafahana nandray fepetra hentitra mifanaraka amin’ny ady sy ny ambana izay natrehana. Anisan’ny manome tanana amin’izany fifanampiana izany ny Tafika an-tanety sy ny Tafika an’habakabaka mba hanafaingana ny ady  amin’ny doro tanety sy doro ala sy tsy hitaran’ny afo intsony.

Nisy ny baiko entitra nomen’ny filohan’ny Repoblika sy ny Praiminisitra ny amin’ny tokony handraisana fepetra ny amin’ny hanatsahatra ny doro tanety izay azo lazaina fa mahazo vahana tokoa tao anaty ny andro maro maro izay. Manoloana izany dia manamafy ny fiarahamiasa akaiky ny Minisiteran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy sy ny miaramila manerana ny Nosy amin’ny famonoana afo.

Ny alahady teo no nantsangana ny vondrona iray itambaran’ny minisitera maromaro ahafahana manamafy ny ady amin’ny doro tanety sy doro ala eto Madagasikara.

Partagez :
Mahandry