Filoha Andry Rajoelina : « tsy misy afaka hanala ny rà maha-malagasy ahy »

  • 19 juin 2023

“Tsy misy olona na iza na iza, hanafaka ao anatiko sy ao anatin’ny tia tanindrazana, ny fitiavan-tanindrazana izay miredareda ao am-pontsika; tsy misy olona afaka hanafaka ny maha malagasy antsika; tsy misy olona afaka hanafaka na hanolo ny rà mikoriana izay maha Malagasy ao anatintsika”.

Io tenin’ny Praiminisitra Rainilaiarivony fahizay io no  nanentanan’ny filohan’ny Repoblika ny vahoaka Malagasy mba  tsy hanaiky ho zarazaraina, tsy hanaiky hampiadiana. Ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko antsika hanavotana ny firenena hoy izy.

Nambarany ihany koa fa anisan’ny antony naha vetivety dia resy ny mpanjaka tamin’ny ady tamin’ny frantsay dia ny fisian’ireo malagasy mpamadika. Mbola misy izany ankehitriny ary tsy mitsahatra ny mamingana ireo fampandrosoana tiana atao eto amin’ny firenena ka mitondra ireo hevitra rehetra hampizarazarana ny malagasy.

Partagez :
Mahandry