Fihotsahan’ny tany eny amin’ny faritra avo  : nametrahana saina mena ireo toerana ahiana

  • 29 novembre 2023

Saina mena miisa 31 avy amin’ny BNGRC raha toa ka saina miisa 43 avy amin’ny Croix Rouge Malagasy  no napetraka eny amin’ny Fokontany   Manjakamiadana, Ambanin’Ampamarinana sy Andafiavaratra, Ambohipotsy, izay  voasokajy ho  faritra tandindomindoza. Efa miditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny fahavaratra isika izao, ka ahiana ny hisian’ny fihotsahan’ny tany, fianjeran’ny vato ateraky ny rotsak’orana indrindra amin’ireny faritra avo ireny .

Mila mailo tanteraka araka izany ny mponina amin’ireny toerana voasokajy ho faritra mena ireny ary misy mihintsy ireo tokony hifindra toerana mba hisorohana ny fahavoazana rehetra mety hisy.

Niara-nametraka izany saina mena izany ny lehiben’ny Fokontany sy ny ekipany, niaraka tamin’ny CPC, SAPEURS POMPIERS ary ny Commune Urbaine d’Antananarivo izay efa niarahana nidinaka mialoha tamin’ireo tomponandraikim-panjakana sy ny BNGRC ary ny CRM . Marihina fa ny Croix Rouge Malagasy  no namatsy ireo fitaovana nampiasaina tamin’izany sy ny famolavolana ny asa izay natao fa kosa niara-nisalahy ny fanatanterahana ny asa.

Nisy koa ny fiofanana natao ho an’ireo Fokontany sy ireo Komity miara-miasa aminy amin’ny fitantanana ny loza sy ny tandidondoza , notanterahin’ny BNGRC sy ny Croix Rouge Malagasy niaraka.  Nojerena ny fomba fanentanana ireo olona izay tafiditra ao anatin’ny faritra mena, ireo zavatra mety hitranga ary ny tokony atao rehefa mitranga ny loza.

Partagez :
Mahandry