Fihaonambe  Iraisam-paritra mikasika ny Fiarovana sy ny Filaminana andiany voalohany : eo ampamaranana ny pitopitson’ny fanomafana ny tomponandraikitra

  • 2 août 2023

Nanantanteraka fivoariana farany enti-manomana ny fihaonamben’ny iraisam-paritra mahakasika ny fiarovana sy fandriampahalemana ny tomponandraikitra isan-tsokajiny izay notarihan’ny Jeneraly Ramasy Heritiana, Sekretera Jeneralin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena miaraka amin’ireo mpandray anjara amin’izany fakan-kevitra izany androany 2 aogositra.

Ho tanterahana ao Morondava, ny 3 sy 4 aogositra ity fihaonambe ity.

Fihaonana voalohany eto Madagasikara  hifandrombonan’ny faritra rehetra izay voakasiky ny tsy fahandriampahalemana no atao. Handinihina ny paikady hampandriana ny tany ary hampandroso ny firenena.

Ireo hevitra rehetra voaangona amin’ity fanka-kevitra ity no avondrona araka  izany  ka hatolotra ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ahafahana mandray ny fanapahan-kevitra rehetra amin’ny ezaka tokony atao.

Partagez :
Mahandry