Fifidianana : manana anjara andraikitra ny mpanao gazety

  • 27 septembre 2022

Ampitomboina ny lentan’ny mpanao gazety aminy fikirakirana vaovao, mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana.

Amin’ny alalan’ny fiofanana ataon’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana eto Madagasikara no anaovana izany. Manodidina ny 20 ireo mpanao gazety, avy any amin’ny faritra samihafa, mandray anjara amin’izany, nanomboka ny alatsinainy 26 ka hatramin’ny alarobia 27 septambra izao, eny Antaninarenina.

Andaniny, ”manana andraikitra lehibe amin’ny fizarana, eny fa dia amin’ny fanavaozana ny lisi-pifidianana fotsiny aza, ny mpanao gazety. Anisany sehatra miantoka ny fizotry ny fifidianan sy ny fahatomombanan’ny filaminana ny mpanao gazety, ka izany no anton’izao fiofanana izao”, hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana eto Madagasikara, Hanitriniaina Liliane.

Kendrena indrindra ny handraisan’ny mpanao gazety anjara mavitrika amin’ny fizarana ny fizoran’ny fifidianana eto Madagasikara. Ankilany, mahatsapa ho manana tombony ireo mpanao gazety mandray anjara noho ny fiampian’ny fahalalana vaovao manodidina ny fifidianana. ”Mety misy efa mahazatra fa ilaina foana ny mampahatsiahy sy manampy ny efa eo mba hahamatianina kokoa”, hoy ny mpandray anjara iray avy any amin’ny faritra.

”Manana anjara andraikitra ny mpanao gazety, amin’ny fampahafantarana mikasika ny fifidianana, mba hisian’ny fitoniana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana”, hoy kosa ny mpiofana iray avy eto an-drenivohitra.

Partagez :
Mahandry