Fifidianana filoham-pirenena : manatitra vokatra eny amin’ny SRMV ny biraom-pifidianana

  • 16 novembre 2023

Ao anatin’ny fanaterana ny voka-pifidianana eny anivon’ny Sampana fanisana vato (Section de Recensement des Matériels de votes -SRMV) ny ankamaroan’ny biraom-pifidianana taorian’ny fanisam-bato. Eny amin’ny kianja mitafo Mahamasina no misy ny SRMV ho an’ny eto Antananarivo Renivohitra (Antananarivo I – V).

Ny SRMV, rafitra eo anivon’ny distrika, no anangonana ny voka-pifidianana avy amin’ny birao fandatsaham-bato. Ny SRMV koa no mampiakatra ny vokatra amin’ny CENI foibe. Mandalo toeram-panangonana, mety ho eo anivon’ny kaominina kosa izany ho an’ny toerana lavitra.

Fanisana ny antontan-taratasy sy tarehimarika samihafa nalefan’ny biraom-pifidianana tsirairay no ataon’ny SRMV. Hamarinina amin’izany ny fahamarinan’ny kajy natao.

Miisa 119 ny SRMV manerana ny Nosy. Araka ny tetiandro napetraka, dia ny talata 21 novambra no fe-potoana farany nomena azy ireo hanaterana ireo antontan-taratasin-datsa-bato ireo eny amin’ny CENI foibe.

Partagez :
Romuald