Fifidianana filoham-pirenena : 9 novambra ny fihodinana voalohany

  • 11 juillet 2023
Ny alakamisy 9 novambra 2023 no hanaovana ny fihodinana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian, taorian’ny filan-kevitry ny Governemanta natao androany 11 jolay 2023 maraina. Ny 20 desambra no hanaovana ny fihodinana faharoa, raha tsy misy ny mpirotsaka hofidina mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manan-kery.
Hanomboka ny 10 oktobra, amin’ny 6 ora maraina, araka izany, ny fampielezan-kevitra ho an’ny fihodinana voalohany.
Mifanaraka amin’ny volavolana tetiandro naroson’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI) ny 10 febroary teo ity daty navoakan’ny Governemanta tao anatin’ny didim-panjakana fiantsoana mpifidy ity. Misy didimpanjakana 4 hafa mifandraika amin’ny fifidianana koa nankatoavin’ny Filan-kevitry ny Governemanta androany, izay noraisina araka ny tolo-kevitry ny CENI, hoy ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ny Governemanta.
Manamafy ny maha firenena mandala ny demokrasia sy mametraka ny tany tan-dalàna an’i Madagasikara ity firosoana amin’ny fifidianana ity, hoy ny praiminisitra. Izany, hoy izy, no anisan’ny mahatonga an’i Madagasikara ho anisan’ny firenena 10 ahitana ny demokrasia aty Afrika.

Ny 9 novambra 2023 no hanatanterahana  ny dingana voalohany amin’ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara. Araka ny voafaritry ny  andininy faha 46, andalana faha 2 amin’ny lalàmpanorenan’ny Repoblika  faha IV, « ny filohan’ny Repoblika am-perinasa dia mametra-pialana 60 andro mialoha ny andron’ny fifidianana”.

Mitontona  ny 10 septambra 2023, araka izany ny 60 andro mialoha ny 9 novambra hanaovana ny fifidianana. Ny andininy faha 47 amin’ny lalàmpanorenana koa no milaza fa ny « fifidianana ny ho filohan’ny Repoblika dia  tanterahina 30 andro mialoha  farafahakeliny ary 60 andro mialoha farafahatarany ny fahataperan’ny fotoam-piasanan’ny filoham-pirenena am-perinasa ».

Partagez :
Mahandry