Fifanarahana ara-tsosialy Andekaleka : fitantanana sy fiaraha-miasa voarindra

  • 13 octobre 2021

Fanavan-tsonia tany Toliara, ny tale jeneralin’ny JIRAMA, Vonjy Andriamanga (sary JIRAMA)

Tapaka teo anivon’ny fitantanana ankapobeny ny JIRAMA, sy ireo mpikambana avy  amin’ny sendikan’ny mpiasa eo anivon’ny orinasa fa ampiharina ho fampirindrana ny asa ny drafitra tapaka natsoina hoe “Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences” (GPEC).

Natao izao mialoha ny hidirana amin’ny tetik’asa Andekaleka III noho ny lanjan’ny fanamby hapetraka amin’izany. Tanjon’izao ny tsy maintsy hametrahana araka ny tokony ho izy ny mpiasa tsiraidray amin’ny asa izay tandrify azy ary mifanaraka amin’ny fahaizany, ny mari-pahaizany, ny traikefany ary ny fahalalany ny toe-bolo tany andefasana azy.

Fanaovan-tsonia tany Toliara, anisan’ireo mpikamban’ny sendika JIRAMA (sary JIRAMA)

Ny drafitr’asa GPEC dia miompana amin’ny fifanakalozana teo amin’ny fitantanana ankapobeny sy ireo mpikambana sindikaly ho fanamarina-toerana ny lafiny ara-tsosialin’ny asa mba hiatohana ny vopkatra tsara sy hiantohana ny fitonian’ny asa mialohan’ny hiatrehana ny Andekaleka.

Notanterahina  tany toliara ny 11 oktobra  teo ny fanaovan-tsonia ny fampiaharana ity drafitr’asa vaovao ity, teo amin’ny  tale jeneralin’ny JIRAMA, Vonjy Andriamanga,  sy ireo mpikambana sendikaly eo anivon’ny orinasa ary hiatra mandritry ny 5 taona.

Partagez :
Mahandry