Fifanarahana amin’ny jono : hiakatra hatrany amin’ny 40% ny tahan’ny vola aloan’ny Vondrona Eropeanina

  • 29 septembre 2022

Taorian’ny dinika sy adivarotra naharitra efatra taona dia  hiroso amin’ny fanasoniavana ny fifanarahana vaovao ny amin’ny jono lamatra i Madagasikara sy ny Vondrona Eropeanina. Vita ny 27 septambra 2022 ny fihaonana fifampiraharahana andiany faha fito, izay nialohavana fivoriana tekinika niarahana tamin’ny minisiteran’ny Jono sy ny Toekarena manga ny 12 septambra teo.

Hiakatra 36% hatramin’ny 40% ny tahan’ny fandoavam-bola ataon’ny Vondrona Eropeanina amin’i Madagasikara amin’ny jono lamatra ataony. Ho tafakatra mihoatra ny 220 euros koa ny vidiny nifanarahana amin’ny 1 taonina amin’ny lamatra, raha toa ka 142 euros izany teo aloha. Mihena ho 25% hatramin’ny 30% kosa ny isan’ny sambo eropeanina ho afaka manjono amin’ny fari-dranomasina malagasy ao anatin’ny 4 taona. Noferana ho 14.000T ny azon’izy ireo jonoina eto amintsika isan-taona.

Madagasikara araka izany no mitazona ny laharana faha roa aty amin’ny Ranomasim-be Indianina momba ity jono lamatra ity satria ny « droit d’accès » dia manodidina ny 220€/T  izao ny eto amintsika raha toa ka 231€/T ny ao Maurice ary 192€/T ao Seychelles…

Toromariky ny filohan’ny Repoblika ny tsy maintsy nanamafisana ny fiadiana ny tombontsoan’i Madagasikara ao anatin’ny fifanarahana. Izany no antony nampaharitra ny fifampiraharahana. Efa tany amin’ny taona 2018 no nifarana ny fifanarahana andiany faha 10.

Ny minisitry ny Jono sy Toekarena manga, Mahatante Tsimanaoraty Paubert dia anisan’ny efa nanamafy fa tsy maintsy fifanarahana ahazoan’ny roa tonta tombony no atao. Nambarany anefa fa faty antoka ho an’ny malagasy ny tsy fisian’ny fifanarahana, satria trondro mandalo ny lamatra ka mety hojonoin’ny eoropeanina any amin’ny fari-dranomasin’ny firenena hafa izany rehefa tsy azony eto amintsika.

Ny taona 1986 no nisy ny fiaraha-miasa voalohany teo amin’ny vondrona Eropeanina sy Madagasikara momba ity jono lamatra ity. Ny faha 31 desambra 2018 teo no nifarana ilay fifanarahana faha 10 farany. Im-pito natao ny fifampiresahana  vao tonga amin’izao dingana izao.

 

Partagez :
Mahandry