Economie

Fidangan’ny vidim-piainana : handraisana fepetra ao anatin’ny telo andro

Nanome toromarika ireo tomponandraikitra misehatra eo amin’ny varotra ny filoham-pirenena malagasy Rajoelina Andry ny amin’ny hitondrana vahaolana ao anatin’ny telo andro, manoloana ny fidangan’ny vidim-piainana ankehitriny. Misy ny fisondrotana hoy ny fanazavany nandritra ny tafa mivantana nataony tamin’ny vahoaka malagasy ny alahady 8 aogositra, saingy tsy tokony hihoapampana izany.

Antony maro no voalaza fa mahatonga io fiakarana io raha ny fanazavana. Anisan’izany ny fanararaotana eo amin’ny samy malagasy, ny fiakaran’ny saram-pitaterana an-dranomasina. Nambaran’ny filoha ihany koa fa misy tsy fandraisana andraikitra eo amin’ireo tomponandraikitra misahana ny varotra, amin’ny fanaraha-maso ny fampiharana ny vidin’entana ka lasa manao izay tiany ireo mpivarotra.

Manoloana izany dia hampivory ireo mpisehatra eo amin’ny kojakoja ilaina amin’ny fiainana andavanandro ny fitondram-panjakana: ny mpamokatra, ny mpanafatra, mpanjinjara… hahafahana mametra ny vidin’entana. Anisany vahaolana noentin’ny filoha Rajoelina Andry ihany koa ny hanafarana sambo izay hanampy amin’ny fivarotana ireo entana ilain’ny mponina amin’ny fiainana andavanandro.

« Ny antom-pisianay mpitondra eto dia hitsinjo ny vahoaka malagasy, ary tsy maintsy hitondra vahaolona haingana ny fitondram-panjakana », hoy ny filoham-pirenena Rajoelina Andry.

Nanome toromarika ny filoha Rajoelina Andry amin’ny hamaizana sy hanagiazana ireo entana amidy mihoapampana. Nasiany resaka tamin’izany ny fiakaran’ny vidin’ny simenitra tany Taolanaro izay amidin’ireo mpivarotra 47 000 ariary raha tokony ho 35 000 ariary izany.

Articles similaires

Fermer