Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/taratmg/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Fiarovana ny karazan-javamananaina : mila hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina - Dépêche TARATRA Fiarovana ny karazan-javamananaina : mila hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina - Dépêche TARATRA

Fiarovana ny karazan-javamananaina : mila hamafisina ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra tsy miankina

  • 6 juillet 2023

« Zava-dehibe  ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin’ny fiarovana ny karazan-javamananaina satria miankina amin’izy ireny ny akora fototra ampiasain’ny orinasa, ny rano, ny sakafo, ny fahasalamana, ny firoboroboan’ny fizahan-tany » hoy ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana lovainjafy androany nandritra ny fandraisam-pitenenany tamin’ny fanokafana tamin’ny fimba ofisialy ny Salon RSE sy IDD.

Vohizina mandritra ny hetsika ny lohahevitra “karazanjavamananaina sy ny sehatra tsy miankina”.

Anton’izany ny maha -fanoitra amin’ny fandrosoana ara-toekarena ny sehatra tsy miankina. Ilaina ny mandrindra ny asany amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny karazanjavamananaina  izay atao  amin’ny alalan’ny fampandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ireo orinasa.

Manosika ny fametrahana ny RSE ny fanjakana. Efa miroso tamin’ny fametrahana ny paikady RSE ny tomponandraikitra tsirairay. Nisy ny fametrahana ny label initiative écoresponsable”, tetikasa BNI Lovainjafy, fampiroboroboana ny fanodinana fako.

Ho fanatrarana ny tanjona Madagasikara rakotr’ala dia ny 80% ny tanjona fambolen-kazo 75 000ha isan-taona no efa tratra ho an’ity taona 2023 ity noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny MEDD sy ny sehatra tsy miankina.

Ny fanitarana ny velaran’ny faritra arovana dia mandray anjara lehibe amin’ny fiarovana ny karazanjavamananaina, mirefy 9 992 464 ha ny velaran’ireo faritra arovana ireo izay miisa 125 ankehitriny ary miteraka asa maitso maherin’ny 35 000 ho an’ny mponina eny ifotony.

Partagez :
Mahandry