Fiampangana eo anivon’ny Fitsarana Avo (HCJ): mihemotra amin’ny fivoriana manaraka noho ny tsy fahafenoan’ny fetr’isan’ny solombavambahoaka

  • 1 juillet 2023
Najanona noho ny tsy fahafenoan’ny fetr’isa ny fandinihana sy fandraisana fanapahan-kevitra momba ny raharaha iandraiketan’ny Vaomiera misahana ny fiampangana tomponandraikitra ambony eo anivon’ny Fitsarana Avo (HCJ) teny amin’ny Antenimieram-pirenena androany 30 jona 2023.
42 ny solombavambahoaka tonga nivory; izany hoe tsy nahafeno ny antsasa-manilany, araka ny takin’ny lalàna. 25 tamin’ireo 42 ireo no nandray anjara tamin’ny tsangan-tanana.
 Tsikaritrafa fa tsy mahaliana ny solombavambahoaka ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ity raharaha fiampangana eo nivon’ny HCJ ity. Nahatratra 90 ny solombavambahoaka nanatrika ny fivoriana tamin’ny lahadinika voalohany androany. Rehefa niroso tamin’ity lahadinika iray ity dia nihena ho 42 ny nanatrika; ary 25 tamin’ireo no nandray najara tamin’ny tsangan-tanana.
Mihemotra indray, araka izany, ny fandinihana sy fandraisana fanapahan-kevitra momba ity raharaha ity eo nivon’ny fivoriambe azon’ny besinimaro atrehina eny Tsimbazaza. Tsiahivina fa antontaratasy mahakasika tomponandriakitra ambony teo aloha miisa 12 no nokirakirain’ny vaomiera.
Partagez :
Romuald