Fiahiana ara-tsosialy : 15 % n’ireo tokantrano tena marefo no misitraka izany

  • 19 décembre 2023
Manodidina ny 15 isan-jaton’ireo tokatrano tena marefo eto Madagasikara no misitraka ny fiahiana ara-tsosialy tsy arahin-datsakemboka nanomboka ny taona 2016. Tratra ny tanjona araka izany raha ny voalazan’ny tomponandraikitra ao amin’ny minisiteran’ny Mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy.
Tanterahina anio 19 desambra 2023 ao Antaninarenina ny fikaonan-doha ho fandrafetana ny paikady nasionaly ho an’ny fiahiana ara-tsosialy 2024-2030. Mandray anjara amin’izany ireo vondrona mpisehatra ho an’ny fiahiana ara-tsosialy ahitana ireo Minisitera sy ireo mpiaramiombon’antoka ho fakan-kevitra azy ireo mba hahafahana manao ny tombana ary manavao izany.
Ny fanomezan-danja ny maha olona no ho atao laharam-pahamehana araka ny nambaran’ny tale Jeneralin’ny Fiahiana ara-tsosialy, Ghisbert Rivomanana. Eo koa ny fanomezana tosika amin’ny resaka fambolena. Ny 70 isan-jaton’ny mpisitraka amin’ny paikady vaovao hoy izy dia any amin’ny tontolo ambanivohitra ary ho arahina fampiofanana.
Anisany tanjon’ny paikady ny fanesorana ireo tokantrano miaina anatin’ny faharefona lalina. Ampahany amin’ny fitaovana ho ampiasaina ho an’ny taona manaraka ny Asa Avotra (AGR). Hamokatra izy ireo, hanatsara ny teknikam-pambolena ary mampitombo ny fidiram-bolany. Eo koa ny fampidirana azy ireo ao anaty Rejistra Sosialy, ny fiahiana ny ankizy sy ireo olona manana fahasembanana.
Betsaka ireo hevitra ho fanatsarana ka anisan’izany ny fandrindrana ny asan’ireo mpisehatra amin’ny fiahiana asa sosialy eto Madagasikara, ny fijerena ny fidiram-bola isan’olona, ny fametrahana vina mazava mahakasika ny tanjona ho fanenana ny tahan’ny fahantrana.
Partagez :
Natacha Hasimbola