Fetim-pirenena : “manangana saina ho mariky ny fankasitrahana ireo niady ho an’ny fahaleovan-tenana sy ho an’ny fitiavantsika an’i Madagasikara », hoy ny filoha Andry Rajoelina.

  • 2 juin 2023
 Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny alalan’ny lanonana fanaganan-tsaina teny amin’ny Araben’ny fahaleovan-tena anoloan’ny lapan’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra ny fankalazana ny faha 63 taona niverenan’ny Fahaleovan-tena sy ny nijoroan’ny Foloalindahy malagasy. Ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no nitarika izany androany 02 jona 2023, izay narahana fanokafana ny fampirantiana ataon’ny Tafika nampitondraina lohahevitra hoe “Ny Firenena sy ny Foloalindahy».
 Ity toerana iray eto an-drenivohitr’i Madagasikara ity dia manaporofo, hoy ny filoha, fa azo atao tsara ny manangana, manorina, manarina firenena vanona sy fotodrafitrasa simba sy potika. « Lavenona no teto no natsangana indray. Potika tao anatin’ny 36 taona ny lapan’ny tanànan’Antananarivo. May tamin’ny taona 1972, ary tamin’ny taona 2008 no nametrahan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo teo aloha, Andry Rajoelina, ny vatofototra nanarenana azy, izay nifanandrify tamin’ny faha 36 taonany.
Antso avo no nataon’ny filoha ho an’ny malagasy rehetra mba hanagana saina sy hiraisana hina, aoa anatin’izao fetim-pirenena izao. Tokony hanangan-tsaina avokoa ny isan-tokantrano, ny amin’ny biraom-panjakana, ny toeram-piasana na miankina na tsy miankina ary ny sekoly samihafa… Iantsoana ny tomponadraikitra isana ambaratongany ny hanamafisana ny fanentanana momba izany.
 “Ny fananganantsaina dia manamafy ny maha zava-dehibe ny fitiavan-tanindrazana sy anehoana ny hambompom-pirena. Mariky ny maha firenena an’i Madagasikara ny sainam-pirenena. Mampahatsiahy ny soatoavina mampiray ny Malagasy ny fanaganan-tsaina, dia ny fahafahana. Mampiredareda ny teny filamatry ny Repoblikan’i Madagasikara: “Fitiavana, Tanidrazana, Fandrosoana izany ary fomba iray anehoana ny fanajantsika ireo tia tanindrazana nitolona, nanao sorona ny ainy niverenan’ny fahaleovantena”.
 Notsiahivin’ny filoha fa ny fetin’ny fahaleovan-tena dia fotoana ahatsiarovana ny tantarantsika sy ankalazana ny fahafahantsika; indrindra ny fiverenan’ny fahaleovan-tena indray.
Partagez :
Romuald