Federasiona Mikanto ny Teny sy ny Soratra: “Tohana sy Andry ho an’ny mpivondrona fa tsy hisakana ny hetsika hatao”

  • 15 octobre 2021
Notanterahina omaly tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny fivoriam-ben’ny Federasiona Mikanto ny Teny sy Soratra (FMTS) niarahana tamin’ireo Fikambanana samihafa mivondrona ao aminy. 27 no nahatonga solontena raha 59 no nandefasana fanasana. Fikambanana 37 amin’ireo 59 kosa no efa nivondrona tao amin’ny FMTS hatramin’izay.
Nanomboka tamin’ny 10 ora maraina ny fivoriana notarihin’ny filoha vaovao, Fitomiandalana, sy ireo mpiara-miasa aminy. Nanatrika ny fotoana koa ny solontena avy ao amin’ny Sampandraharaha misahana ny fampiroboroboana ny teny Malagasy (DPLM). Teboka maromaro no nodinihina ka isan’izany ny hetsika lehibe iraisan’ny mpikabana rehetra mivondrona ao amin’ny FMTS, ny fanolorana mari-boninahitra, ny hetsika hiarahana amin’ny minisitera mpiahy, ny fanitarana ny federasiona any amin’ny faritra. Nivalamparan’ny ady hevitra ny momba ny fanolorana mariboninahitra. Maro ireo fikambanana sy/na olona avy amina fikambanana efa nangataka izany saingy very an-javony fotsiny ny antontan-taratasy. Noho izany dia naverina amin’ny FMTS ny fangatahana rehetra mbola tsy tonga tany amin’ny primatiora fa izay efa tany no tsy afaka miverina intsony. Ny FMTS izany no handray an-tanana sy handinika ireo dosie rehetra efa voaray.
Nohazavain’Andriamatoa filoha, fa misy karazany roa ny mari-boninahitra: dia Mariboninahi-pirenena sy ny Mariboninahitry ny Kanto. Ity farany no tena iandraiketan’ny FMTS. Afaka manao fangatahana mari-boninahitra avokoa izay mpikanto ny teny sy ny soratra “mbola tsy nisazy” ka efa nisehatra dimy taona na mihoatra tamin’izany. Ny manam-pahefana ambaratonga ambonin’ny FMTS no tompon-teny sy tompon-kevitra farany amin’ny olona tokony hahazo mari-boninahitra. Ankoatra ny hoe “mbola tsy nisazy sy nisehatra dimy taona farafahakeliny” dia mila taratasy fanamarinana avy amin’ny fikambanana nisy azy koa ilay olona hangataka mari-boninahitra. Tsy maintsy efa nandray anjara tamin’ny hetsika ara-javakanto, ary manana porofo toy ny sary na raki-peo na boky manamarina izany.
Tamin’ny famaranana ny fivoriana dia nanamafy ny filoha, Fitomiandalana, fa “Tohana sy Andry ho an’ny mpivondrona ny FMTS fa tsy hisakana ny hetsika hatao”.
Partagez :
Mahandry