Faritra Fitovinany : BNGRC nizara sakafo ho an’ireo olona traboina vokatry ny fandalovan’ny rivo-doza Alvaro.

  • 19 janvier 2024

Niara-niasa akaiky tamin’ireo manampahefana tany an-toerana sy ny PAM ny ekipa roa avy amin’ ny BNGRC niantsoroka ny fizarana sakafo ho an’ireo olona traboina tany amin’ireo faritra tena voa mafy vokatry ny fandalovan’ny Alvaro. Anisan’izany ny tao Manakara izay nahitana toerana fandraisana vonjimaika ireo traboina dia ny Ambodimanga (Silamo), ny EPP Andranomainty ary ny CEG Manakarabe, tao Vohipeno tampon-tanana : EPP Maitso (ISALO), PAROASY, FLM, Tranom-pokonolona  àry ny tao amin’ireto kaominina ambanivohitra manaraka ireto : Onjatsy Vohilany, Savana Anoloka ary Lanivo. Ny 04 ka hatramin’ny 14 janoary 2024,  no namitany izany iraka  izany.

Nandritra izany koa no nanaovana tombana ny fahavoazana ka teknolojia avo lenta no nampiasain’ ny ekipan’ny drone SDOA nanatontosana ireo zotra stratejika. Raha ny tao Manakara manokana dia ireo faritra nahiana ho dobo-drano tao amin’ny fokontany Tamboro-Ouest, Tamboro-Est ary Vohilava ao amin’ny kaominin’ Ambila sy ny kaominina Nosiala no nanatanterahana izany. Tao Vohipeno kosa dia ireto kaominina ireto no nanaovana ny fakan-tsary: Onjatsy, Savana, Ivato, Vohipeno-Centre ary Vohitrindry.

Manaporofo ny sarintany azo avy amin’ny drone fa loharano sarobidy amin’ny fanombanana ny halehiben’ny fahasimbana, manome koa raki-tsary amin’ny antsipirihany momba ireo faritra voakasika mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra sy ahazoana ireo filàna maika sy handrindrana tsara ny asa fanampiana vonjimaika mandritran’ny loza mitranga.

Tsy voafetra tamin’ny fizarana sakafo ihany araka izany ny iraka ataon’ny BNGRC taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Alvaro, fa miitatra amin’ny fampiasana teknolojia vaovao ho an’ny fanombanana ny fahasimbana haingana sy marina amin’ny fampidirana ireo fomba fiasan’ireo,ekipan’ny BNGRC dia mitana anjara toerana lehiben amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary, ka mandray anjara amin’ny fanarenana sy ny  faharetan’nyvondrom-piarahamonina traboina.

Partagez :
Mahandry