Fanovana amin’ny ampahany ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena: tsy feno ny fetr’isa

  • 1 juillet 2023
Natao ny alin’ny 30 jona 2023 ny fifidianana enti- manaisotra amin’ny toerany ny mpikambana sasany ao amin’ny Birao Maharitra sy ny Filoham-baomiera, araka ny tolo-pehin-kevitra narosona solombavambahoaka vitsivitsy. Voakasika tamin’izany ny filoha lefitra avy amin’ny faritany Fianarantsoa, Razafitsiandraofa Jean Brunelle, ny filoha lefitra avy amin’ny faritany Toliara, Rabenirina Jean Jacques, ny kestora, Rabenirina Maminiaina Solondraibe ary ny filohan’ny Vaomieran’ny loharanon-karena stratejika Mohamad Ahmad.
Tsy nahatratra ny isan’ny vato manan-kery ilaina amin’ny fanesorana azy ireo ny mpikambana anaty Birao Maharitra rehefa nandeha ny fifidianana. Tsy misy fiovana, noho izany, ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena.
Nahatratra ny fetr’isa takina kosa ny an’ny filohan’ny Vaomieran’ny loharanon-karena stratejika Mohamad Ahmad. Ny solombavambahoaka voafidy tao amin’ny distrikan’i Sainte Marie, Ravonty Tam Téon Luc no hisolo azy.
Partagez :
Romuald