Fanondranana vokatra biolojika (SYMABIO)

  • 26 janvier 2023
Manondrana vokatra manodidina ny 24.000 taonina isan-taona ny Sendikà malagasy misahana ny fambolena biolojika na SYMABIO izay misehatra eo amina seha-pihariana maro samihafa. Isany ireo sehatra tsy miankina nanatrika ny atrikasa fanamafisana traikefa sy fampahafantarana bebe kokoa ny momba ny tsenam-barotra AGOA, izay nokarakarain’ny minisiteran’ny Fampiroboroboana ny varotra sy ny Fanjifana (MICC) nandritry ny roa andro teto Antananarivo izy ireo mba hahafahana misitraka izany lalam-barotra izany.
Naroson’ny Tale Jeneraly misahana ny varotra sy ny fanjifana eto anivon’ny MICC sady Filohan’ny komity miandraikitra ny tsenam-barotra AGOA, Isidore Razanakoto, ireo seha-pihariana hafa afaka hisitraka ny fanondranana mankany amin’ny tsenam-barotra amerikana sy Afrika Atsimo toy ny menaka azo avy amin’ny zava-maniry (huiles essentielles), ireo vokatra ara-tsakafo azo avy ao amin’ny zava-maniry (agro-alimentaire), ny asa-tanana, ny lavanila , ny kafe ary ny jirofo.
« Ho an’ny seha-pihariana lamba manokana dia mitana ny laharana fahatelo isika eto Madagasikara amin’ny fanondranana mankany amin’ny tsenam-barotra AGOA. Miteraka asa manodidina ny 7000 izany ho an’ny mponina Malagasy. Mikasika ny taham-panondranana indray dia nahitana fitomboana ny salan’isa ka manodidina ny 65% ireo vokatra naondrana teo amin’ny tsena amerikanina. »
Partagez :
Mahandry