Fankalazana ny fetim-pirenena : 3719 ny vondrokery malagasy  hiatrika ny matso, 235 ny fiarakodia.

  • 23 juin 2023

Hanomboka amin’ny 9 ora sy sasany ny lanonana . Hanomboka amin’ny roa ora ny antsa fiderana. Amin’ny 9 ora maraina dia efa hisokatra ny vavahady. Entanina araka izany ny fahatongavan’ny tsirairay  ora roa mialoha na ny nahazo fanasana manokana na ny olon-tsotra hampilamina ny fidirana.

Hentitra ny fepetra rehetra raisina amin’ny lanonam-pakalazana hoy ny mpikarakara. Entanina ny tsirairay hanaraka izany ampitoniana. Fepetra noraisina mifanaraka amin’izay ny fanidiana avy hatrany ny vavahady rehefa hita fa feno Mahamasina. Anisan’ny fepetra hafa napetraka koa ny tsy hitondrana “laser”. Anisan’ny vahiny manokan’i Madagasikara handray anjara amin’ny matso lehibe tanterahana etsy Mahamasina ny 26 Jona ny miaramila Frantsay avy atsy amin’ny Nosy La Réunion. Hitovy ny endriky ny fankalazana eto Antananarivo sy any amin’ny faritra.

Nitondrana fanazavana manokana nanoloana ny mpanao gazety androany 23 jona koa ny fandaminana amin’ny 25 jona andro hanaovana ny antsa fiderana ary fotoana fandefasana afomanga koa araka ny fanao isan-taona.

Samy hisy afomanga avokoa na ao Mahamasina na eo Anosy. Ny manatrika ny antsa fiderana dia tsy mivoaka ao Mahamasina intsony fa ao ihany no mijery afomanga. Ny afomanga eny Anosy kosa dia natao ho an’ny olona aty ivelany.

Miantso ny malagasy rehetra hankalaza ny fetim-pirenena ampahamendrehana, sy ampietitreretana ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Jeneraly Rakotoarijaona Josoa  androany . Notsindriny tamin’izany ny tokony hamelana ny adiadikely madinika fa hibanjina kosa ny firenena. Nanome toky ny amin’ny hisian’ny fandriam-pahalemana mandritra ny fety ny mpitandro filaminana mivondrona.

Aorian’ny matso, efa vonona ny  mpanakanto maro  hanamafana ny sehatra mandritry ny “podium” iza . Ny tanjona dia ny hiainan’ny vahoaka malagasy fety ampifaliana sy ampilaminana sy ny hanatanterahina ny hoe ” Malagasy miray hina, Madagasikara mandroso”.

Partagez :
Carinah Mamilalaina