Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Faculté des Sciences Ankatso

  • 24 septembre 2021

Fankalazana ny faha 60 taonan’ny Faculté des Sciences Ankatso

Manamarika ny faha 60 ny Faculté des Sciences ny namaritana ao anatin’ireo fanamby vaovao ny fametrahana ny fomba fitantanana amin’ny alalan’ny teknolojia vaovao indrindra fa ny « digitalisation ». Ampiarina izany na amin’ny lafin’ny fampianarana na amin’ny lafin’ny asa. Tanjona dia ny fanatanterahana vina vaovao ka hirosoana ao anatin’ny vanim-potoana mifanaraka amin’ny izao taon-jato faha 21 izao izay hibahanan’ny teknolojia vaovao tanteraka.

Ny 60 taona izay natrehan’ny Faculté des Sciences dia havalona ho tantara, ireo taona manaraka ho diavina kosa dia fihatrehana ny ho avy. Navaozina mba hifanaraka amin’ny Science sy Teknolojia mifanaraka amin’ny vanim-potoana misy ankehitriny ireo taranja sasantsasany mba ho tanteraka ny filazana fa ny Science dia antoky ny fampandrosoana.

Partagez :
Mahandry