Fankalazana ny androm-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo : hitoetra ary hisy fiantraikany mitohy

  • 19 novembre 2021

Hanomboka ny 22 novambra ny hetsika ho fankalazana ny androm-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo amin’ity taona ity raha toa ka ny 27 novambra no ivony. Tanjon’ ny Ofisim-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo (ONN) ny hametrahana fankalazana mitoetra, misy fiantraikany mitohy. Hisy ny fitetezam-paritra miisa 5 izay tena hahitana tsy fanjarian-tsakafo marolafy. Ny 4 amin’ireo Faritra ireo anefa dia toerana mamokatra avokoa. Isan’izany ohatra ny faritra Vakinankaratra, Amoron’I Mania, Mahatsiatra ambony.

Hisy ny fandalinana ny antony mahatonga izany (Faritra Vakinankaratra). Hisy ny fanomezana tohana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo an-tsekoly (Amoron’i Mania); Hisy ny fandraisana an-tanana ny tsy salama mifandraika amin’ny tsy fanjarian-tsakafo eny anivon’ny CSB (Mahatsiatra Ambony); ary hisy ny fifanakalozan-kevitra entina handalinana ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo, ny fomba hamahana ilay olana ary ny fampiharana azy.

Hodinihina mandritra izany fidinana ifotony izany ny sakana tsy hahafahana mametraka fahazarana ara-tsakafo “zary sy sahaza” mba hiantohana ny fitomboana ara-pahasalamana amin’ny ankizy, ary antoky ny fampiroboroboana eo amin’ny fiainany hahatonga azy ho mpisehatra eo amin’ ny fampandrosoana ny firenena.

Any Toliara no hanatanterahana ny ivon’ny fankalazana ny 27 novambra. Hiompana tanteraka amin’ny famahana ny olan’ ny tsy fanjarian-tsakafo maherivaika sy mitarazoka mianjady amin’ny mponina, fa indrindra ny ankizy any amin’ny farita atsimo ny fotoana.

Hisy ny adihevitra sy fifanakalozana hiompana amin’ny fametrahana paikady mahomby, maharitra sy mitoetra hamahana ny olan’ny tsy fanjarian-tsakafo. Ho dinihina mandritra ny adihevitra sy fankan-kevitra ny fampiharana ny mety ho vahaolana entina hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo amin’iny Faritra iny.

Araka ny antontam-baovao miainga avy amina voka-panadihadana maro samihafa dia ao anatin’ireo firenena miisa 36 ahitana taha ambony amin’ny tsy fanjarian-tsakafo i Madagasikara ary fahenina aorian’i Afghanistan, Yémen, Timor Atsinanana, Malawi, ary Ethiopie.

53 % – ny zaza latsaky ny 5 taona dia manana olana eo amin’ny fitomboana vokatr’izany tsy fahampiana izany, izany hoe zaza iray amin’ny roa, ary ny 13 % dia ianjadian’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Ny 71,5% – ny mponina dia mbola miaina anaty fahantrana avokoa araka ny fanadihadiana ENSOMD (Enquete National sur le Suivi des Objectif du Millénaire Durable) 2012-2013.

Partagez :
Mahandry