Fandidiana ny fo : hisitraka izany eny amin’ny CENHSOA ireo zaza avy amin’ny fianakaviana sahirana

  • 25 janvier 2024

Tsy hijaly intsony ny raiamandrenin’ny zaza sy ny zaza sahirana manana olan’ny fo eto Madagasikara. Hapetraka   ao amin’ny “Centre Hospitalier de Soavinandriana” CENHOSOA manomboka amin’ny volana martsa ny sampandraharaha misahana ny fandidina  fo sokafana “ Chirurgie à cœur ouvert” ho an’ny zaza manana olan’ny fo. Io no tetikasa lehibe indrindra  andrasana eo anivon’ity hopitaly ity raha ny fantatra androany 25 janoary nandritra ny fitsidihina ny toerana nataon’ny minisitry ny Foloalindahy, ny jeneraly, Sahivelo Monja Delphin.

Tetikasa izay natokana  indrindra  hanampiana ny zaza marary avy amina fianakaviana sahirana tsy manam-pahefana hisitraka fitsaboana any ivelan’i Madagasikara. Miara-miombonantoka amin’ny minisiteran’ny Foloalindahy amin’ny fanatanterahana ity tetikasa ity ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny “Chaine de l’espoir”. Anisan’ny fanavaozana hentina eo anivon’ny hopitaly koa ny fampiasana ny « scanner » vaovao.

Ankoatra izay, miditra amin’ny fanatsarana ny lafiny teknika ny hopitaly. Havadika ho nomerika avokoa ireo fitaovana ampiasaina rehetra hiadiana amin’ny kolikoly. Namafisin’ny minisitra tamin’ny tafa nifanaovany tamin’ny tomponandraikitra ambony ao amin’ny hopitaly ity ady ity.

Fanomezan-danja ny hopitaly sy ny marary raisina ao aminy ny nanaovana izao fitsidihana izao hoy ny minisitra. Kendrena ny hijerena manokana ny lafiny mahaolona araka ny toromariky ny filoha izay voalaza ao anatin’ny  Politika ankapoben’ny Fanjakana. Mampiasa olona aman-jatony ny hopitaly ary mampiditra marary hatramin’ny 8770 isan-taona na olona 730 isam-bolana. Mahatratra 38323 isan-taona kosa ny olona mandalo fizaham-pahasalamana ao isan-taona.

Manohana ara-pahasalamana ny miaramila mamita iraka, tafiditra amin’izany ny “evacuation sanitaire” ny CENHOSOA. Mikarakara ny fahasalaman’ny fianakaviamben’ny foloalindahy sy ny ankohonany koa izy ary farany mifanampy amin’ny ratsamangaika misahana ny fahasalamana indrindra ny fanaovana asa sosialy mipaka mivantana amin’ny vahoaka. Manampy ny CENHOSOA amin’ny fandraisana marary ny Hopitaly Miaramila ao Ampahibe. Manao ny hetsika ifotony amin’ny alalan’ny Bataillon Médical Ampahibe izy rehefa misy tranga voajanahary.  Mitsabo ny aretina ankapobeny sy manokana ary mizara fanafody maimaimpoana.

Partagez :
Sissie Raveloson