Fanavaozana ny lisitry ny mpifidy : mifanaraka amin’ny lalàna ny fanohizana ny fandraisana ny olom-pirenena eny amin’ny fokontany

  • 8 février 2023

Mifanaraka amin’ny lalàna velona eto amin’ny firenena ny fanohizana ny fandraisana ny anaran’ny olom-pirenena hisoratra anarana anaty lisitry ny mpifidy eny anivon’ny fokontany, mandra-pikaton’ny lisitra, hoy ny fanampim-panazavan’ny mpampaka-tenin’ny CENI Andriamarotafika Soava.

Ny didim-panjakana ahafahan’ny CENI manatanteraka ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy no milaza fa ny 1 oktobra hatramin’ny 31 desambra ny fanisana isan-tokantrano. Nisy, taorian’izany , ny didim-panjakana nanalava azy ho hatramin’ny 31 janoary.

Ny fanisana mitety isan-tokantrano no mifarana ny 31 janoary fa ny fanentanana ny olom-pirenena hanatona ny biraom-pokontany dia mitohy hatrany. Antony anohizana izany ny fahitana fa tsy voatery ho tratra an-trano avokoa ny olom-pirenena tsirairay nandritra ny fitetezana isan-tokantrano nataon’ny mpanisa mpifidy.

Mikasika ny filazana fa mandray anaran’ny mpifidy eny an-dalambe na eny rehetra eny ny mpanisa mpifidy dia nambaran’ny mpampaka-tenin’ny CENI fa misy endrika maromaro ny fanisana mpifidy. Eo ny fidirana isan-tokantrano. Eo koa ny fanatonana ny fokontany. Ny hoe fokontany anefa tsy voatery hoe biraom-pokontany. Misy rahateo ny fokontany tsy manana birao. Mety ho tranon’ny lehiben’ny fokontany na tranompokonolona, araka izany no andraisana ny anaran’ny mpifidy; mety ho ambody kily, araka ny fomba amam-panaon’ny faritra samihafa.

Ny zava-dehibe dia ny ezaka ataon’ny mpanisa mpifidy sy ny olom-pirenena mba hahatafiditra ny olona manan-jo hifidy ho ao anaty lisitra.

Partagez :
Mahandry