Fanatsarana ny sehatry ny asa an-tsambo : tsy maintsy havaozina ny fehezan-dalàna

  • 9 février 2024
Nanazava mikasika ny maha zava-dehibe ny fehezan-dalàna vaovao mikasika ny fitaterana an-dranomasina ho an’i Madagasikara ny tale Jeneralin’ny APMF, Randrianantenaina Edmond androany. Efa nilaozan’ny toetr’andro io lalàna io raha oharina amin’ny fivoarana iraisam-pirenena mikasika ny fitaterana an-dranomasina, hoy izy. Lalàna efa tamin’ny taona 2001 io nasiam-panovàna io.
Tafiditra ao anatin’izany fanavaozana izany ny fampiharana ireo fifanarahana iraisam-pirenena mikasika ny fitaterana an-dranomasina miisa 25 izay nosoniavin’i Madagasikara. Mameno koa ireo banga amin’ny fehezan-dalàna tokony hifehezana ny fitaterana an-dranomasina amin’ny ankapobeny, ary mampiditra ireo rijan-teny mametraka ny fivoarana vaovao eo amin’ny fitantanana izany.
Ireo no anisan’ny nivoitra nandritra ny fanokafana amin’ny fomba ofisialy ny fe-potoam-piasana faharoan’ny CNTTM (Conseil National Tripartite du Travail Maritime). Ahitana solon-tenam-panjakana, solon-tenan’ny tantsambo ary solon-tenan’ny mpampiasa mandrafitra ity filan-kevitra ity izay naseho tamin’ny fomba ofisialy androany. Sehatra iray izay ahafahan’izy ireo mifandinika amin’ny fanatsarana ny sehatry ny asa an-tsambo.
Tsy tokony hisy olana intsony ny fampiharana izay rehetra tapaka ao ary anjaran’ny 3 tonta ny mampita izany any amin’ny sehatra misy azy tsirairay avy. Manara-maso ny fampiharana izay rehetra tapaka kosa ny CNTTM.
Partagez :
Natacha Hasimbola