Fanaraha-maso ny akora simika tsy hanimba fahasalamana sy tontolo iainana : modely amin’ny fahaiza-mitarika sy dingana vita i Madagasikara

  • 24 janvier 2023
Anisan’ny firenena nahavita dingana maromaro tamin’ny fitantanana ny akora simika araka ny tari-dalan’ny tetikasa « African ChemObs » i Madagasikara, manoloana ny firenena afrikanina 9 misitraka ity tetikasa ity. Tetikasa izay mikendry ny hametrahana Ivon-toeram-panaraha-maso ny akora simika hahafahana mampihena ny tandindon-doza mety haterany eo amin’ny fahasalamana sy ny tontolo iainana.
Nampisongadina an’i Madagasikara ny fahaiza-mitarika teo amin’ny minisitera misahana ny Tontolo iainana sy Fahasalamana ao anatin’ny Komitin’ny ChemObs, miaraka amin’ny mpisehatra amin’ny akora simika miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana, manomboka amin’ny fidirany ka hatramin’ny famotehana na fampiasana azy indray.
Mba hampaharitra ny ezaka dia hiroso amin’ny fametrahana ara-dalàna ny Ivon-toeram-panaraha-maso ny akora simika sy ny komity miaraka aminy i Madagasikara, hoy ny minisitry ny Tontolo iainana, Vina Marie-Orléa.
Andraikitry ny Ivon-toeram-panaraha-maso ny akora simika, izay atsangana isaky ny firenena misitraka ny tetikasa, ny manangona sy manadihady ary mampahafantatra ny antontanisa sy antontambaovao mikasika ny akora simika, ho an’ny mpanapa-kevitra sy mpisehatra ary ny isan-tokantrano, mba hamantarana mialoha sy hisorohana ny tandindon-doza ho an’ny fahasalamana sy tontolo iainana.
Mandray ny andiany fahenin’ny fivorian’ny komity mpitantana ny tetikasa avy amin’ny firenena sivy misitraka izany (Ethiopie, Madagascar, Gabon, Kenya, Mali, Sénégal, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) i Madagasikara ny 24 hatramin’ny 26 janoary 2023. Ifampizarana mandritra izany ny zava-bitan’i Madagasikara, ny fomba fiasa nahazoany fahombiazana.
Manitsaka ny faha dimy taona farany ity tetikasa “ChemObs » ity (2018 – 2023). Ny Tahirim-bola ho an’ny tontolo iainana maneran-tany (FEM) no mamatsy vola izany, ary tantanan’ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny tontolo iainana (PNUE) sy ny Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana (OMS) ary ny Africa Institut.
Partagez :
Mahandry