Fanapahana ny tetiandrom-pampianarana 2023-2024: nifampidinihana tamin’ny sekoly miahy tena

  • 14 juin 2023
Notanterahina tao amin’ny efitrano malalaky ny Ivon-toeram-pampiofanana nasionaly ara-pedagojia Mahamasina ( INFP) , ny fivoriana fanapahana ny tetiandrom-pampianarana taom-pianarana 2023-2024, izay niarahana tamin’ireo solon-tena avy amin’ny foibem-pitondrana nasionaly misahana ny sekoly miahy tena.
 Tanjona amin’izao ny fanatsarana ny tetiandrom-pampianarana mba hifanaraka amin’ny andaniny sy ny ankilany hisorohana ny fahatapahan’ny fampianarana matetika, ary indrindra mba hifanaraka amin’ny lalàna mifehy ny fanabeazana, ny fampianarana sy ny fampiofanana eto Madagasikara.
 Araka ny fanazavan’ny Tale jeneraly misahana ny pedagojia, RAONIHERIJAONA Andriamiakatsilavo, dia hoentina eo anivon’ny Foibem-pitondrana misahana ny raharaham-pitsarana ao amin’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izany ka ezahina hivoaka alohan’ny fotoam-pialan-tsasatry ny mpianatra.
Taorian’ny fanapahana ity tetiandrom-pampianarana ity teo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena dia nodinihina niaraka tamin’ireo solontena avy amin’ny sekoly miahy tena izany. Nizotra tamim-pilaminana ny fanatanterahana ny fivoriana. Tonga naneho ny heviny na ireo solotenan’ny sekoly miahy tena tsotra na sekoly miahy tena ara-pinoana.
Partagez :
Mahandry