Fananan-tany: miroso amin’ny fandrafetana ny fandaharanasa nasionaly 2 (PNF 2) i Madagasikara

  • 14 septembre 2023
Maro ny dingana vita tamin’ny fandaharanasa nasionaly momba ny fananan-tany. Voalohany tafiditra tamin’izany ny fitsinjaram-pahefana sy fanapariaham-pahefana ho an’ny fitantanana ny fananan-tany.
 Fantatra fa betsaka ny lesoka amin’ny resaka fananan-tany. Izany indrindra no antony hamolavolana indray ny fandaharanasa nasionaly momba ny fananan-tany 2 (PNF2). Tanterahina mandritra ny roa andro eny Ankerana ny famolavolana ny PNF2 ho an’ny faritanin’ Antananarivo sy Atsinanana.
Tahirinkevitra azo ampiasaina hahatonga ny sehatry “ny Fananan-tany ho kitro ifaharan’ny fampandrosoana » no arafaitra. Io rahateo no lohahevitra voizina mandritra ny atrikasa. Atao in-telo miantoana izany fandinihana ny PNF2 izany. Hisy koa ny fihaonana amin’ny famolavolana izany ho an’ny faritra hafa izay hotanterahina ao Fianarantsoa sy Ambanja.
 Teboka lehibe anisan’ny heverina handrafitra ny PNF2 ny endrika isehoan’ny olan’ny fananan-tany amin’izao fotoana izao, ny vaha olana mifandraika amin’izany, ny dingana atao, ny efa anaty lalàna, ny fampiharana ny lalàna, ary ny mbola fanatsarana tokony hatao amin’ny lafiny fananantany eto Madagasikara.
20 % ny tany eto Madagasikara no voasoratra amin’ny Malagasy. Tompon’ny tany fa tsy manana taratasy ny 80% ny Malagasy. Zava-dehibe, araka izany, ny hamolavolana indray ny PNF2 hoy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny Fananan-tany, Ramaholimasy Holder.
 Hisy fiantraikany amin’ny fiainanan’ny vahoaka malagasy manontolo ny dinika atao. Mandray anjara amin’ny atrikasa ny manam-pahaizana manokana momba ny fananan-tany avy amin’ny faritr’i Toamasina sy Antananarivo, minisitera maro ary ny fiarahamonim-pirenena. Ny hevitra azo avy amin’ny faritra 23 no havoitra sy volavolaina ho lasa PNF2.
Partagez :
Sissie Raveloson