Fananan-tany: miankina amin’ny satan’ny tanin’ny tsirairay ny taratasim-panjakana hatolotra azy

  • 8 mai 2023
Nisy ny fifampizarana narahana fanontaniana nataon’ny tomponandraikitry ny Fananan-tany tamin’ny olona maro tonga tetsy amin’ny biraon’ny Fananan-tany tetsy Anosy androany momba ny “Titra , kadasitra ary karatany”. Nampahafantarina nandritra ny varavarana misokatra ny lalàna mifehy ny Fananan-tany. Teo koa ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra hikarakara ny taniny.
Ankoatra izay, nazavaina ny maha samihafa ny “titra , kadasitra ary karatany”. Miankina amin’ny satan’ny tanin’ny tsirairay raha ny fanazavana no hahalalana ny taratasim-panjakana tokony hositrahany.
Afaka nahafantatra izay nahaliana azy ny tsirairay nandritra ity varavarana misokatra ity. Voavaly ny fanontaniana ho an’izay tonga.
“Anisan’ny mbola olana lehibe eto Madagasikara ny resaka adi-tany. Manana olana araka izany ny Malagasy raha tsy voamarina amin’ny antontan-taratasy ara-panjakana ny taniny”. Hanamorana izany, efa niroso amin’ny fizarana karatany faobe ny fanjakana. Izany indrindra no antony nisafidianana io lohahevitra io hoy ny talen’ny Fananan-tany, Rakotobe Mamy ny Aina.
Tanterahina isaky ny zoma voalohan’ny volana manerana an’i Madagasikara ny varavarana misokatra toy ny androany. Miova isam-bolana ny lohahevitra.
Raha ny fantatra, 20 isan-jaton’ny tany eto Madagasikara ihany no mbola misoratra amin’ny tompony.
Partagez :
Njaka Randria