Fanadiovana bokin’omby :  mila mifehy tena ireo zandary miasa eny an-kianja

  • 1 octobre 2021

Toromarika hentitra ho amin’ny fifehezan-tenan’ireo zandary miasa eny an-kianja mivondrona ao anatin’ny fibaikoan’ireo « commandant d’unité » no nohamafisin’ny komandin’ny zandary any amin’ny faritra Diana, kolonely Andriatsiriniaina Tovoson Jules, nandritra ny famelabelarana manoloana ireo ambaratongam-pahefana eny ifotony nataony omaly 30 septambra ary nitohy androany.

Anisan’ny notsindrina tao anatin’izany toro-marika izany ny fanajana ny tamberin’andraikitr’ireo iraka eny an-tanety manoloana ny fanadiovana bokin’omby mba hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka sy ny fahamarinan-toeran’ny asan’ny zandary.

Mitaky fifampirindran’ny asa ny rehetra, ny ben’ny tanàna, ny sefo fokontany, ny « quartier mobile », ary ny vétérinaire ny ady amin’ny famotsiana omby araka ny rindram-baiko napetraky ny Sekretram-panjakana miadidy ny zandarimaria ary nampitain’ity komandin’ny zandary ao Ambilobe ity tamin’ireo voalaza etsy ambony.

Nosarihan’ny kolonely Andriatsiriniaina Tovoson Jules, ny sain’ireo zandary rehetra mba hamaky ny fehezan-dalàna mifehy ny zandary « décret 63-253 du 9 mai 1963 » , hifehy, hanaja ary hiaina tanteraka izay voalaza ao.

Partagez :
Mahandry