Fampianarana sy fiofanana ara-teknika : ainga fampandrosoana ny firenena eny ifotony

  • 6 février 2024

Anisan’ny andry telo fototra napetraky ny fitondrana ankehitriny ny ady amin’ny fahantrana sy ny fanomezan-danja ny maha-olona, ny fampiroboroboana ny famokarana sy ny fanodinana na ny indostria. Ny fanomezana asa mendrika ny  tanora dia tafiditra tanteraka ao anatin’izany.

Ny sehatry ny fampianarana ara-teknika dia anisan’ny ainga fampandrosoana ny firenena amin’ny fanomezana asa ny tanora. Izany indrindra no antony nanazavana ny vinan’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy ny Fanofanana arak’asa mba nandresy lahatra ny mpiara miombona antoka ny amin’ny fomba hanatsarana ny fampianarana teknika sy ny fanofana androany.

« Isan’ny olan’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa ny tsy fifanojoan’ny tolotr’asa sy ny fanofanana norantovina. Tsy mahavaly ny fepetra takin’ny orinasa matetika ny tanora vao nahavita fianarana, na manana diplaôma aza » raha ny voalazan-dRamatoa minisitra Lalatiana Rakotondrazafy nandritra ny famelabelaran-kevitra.  Ankilany, simba tanteraka, tsy nisy fanamboarana, ny fotodrafitrasa eny anivon’ny sekoly.  Mianatra amina trano tsy misy tafo ny mpianatra sasany. Sarotra ny iheverana ny fahombiazan’ny fampianarana amin’izany zava-misy izany hoy hatrany izy.

Ilaina ny fampitaovana, ny fivoaran’ny fampianarana hanaraka ny vanimptotoana sy ny fananana toerana manaraka ny fenitra mba hanohanana ny tanora malagasy. Raha fintinina dia teboka dimy noentina hanavaozana ity sehatra ity. Voalohany amin’izany ny fanavaozana ny programa sy firafitry ny fampianara (réforme curriculaire) sy ny fitarihana sy fampidirana amin’ny sehatry ny matihanina (orientation et insertion professionnelles). Eo ihany koa ny fanavaozana ny fotodrafitrasa sy ny

femetrahana toeram-piofanana ho an’ny daholobe ary  toeram-pikotrehina matihaninana (incubation professionnelle). Ary farany ilaina ny fitrandrahana ny ny tontolon’ny nomerika  amin’ny alalan’ny MOOC (Massive Online Open Courses). Ho an’ity farany dia efa nisy sahady ireo tanora an-jatony nahavita fiofanana momba izany ary nahazo ny marim-piofanana tamin’ny faran’ny herinandro teo.

An-jatony ireo mpiara-miombona antoka no efa naneho avy hatrany ny fahavononany hiara-hiasa amin’ny minisiteran’ny Fampianarana teknika sy Fanofanana arak’asa, hitondra fanavaozana sy fanajarana ny sehatra ity. Tsy hijanona ho fihaonana fotsiny ihany anefa fa hitohy amin’ny fifampidinihana tsirairay amin’ireo mpiara-miombona antoka efa naneho ny fahavononany hifanome tanana izao fihaonana izao, mba hirosoana avy hatrany amin’ny fanatanterahana ny fiaraha-miasa mahomby.

Partagez :
Mahandry