Fampianarana ambony : ara-potoana ny vatsim-pianarana.

  • 27 février 2024

Fanamby tanetrahan’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa anatin’ny 100 andro ny hanomezana vatsim-pianarana ireo mpianatra ara-potoana. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataon’ny Minisitra omaly alatsinainy 26 febroary 2024 , teny amin’ny CIDST Tsimbazaza, nanara-maso ny fizotran’ ny fikarakarana toy ny fampidirana ireo antontan-kevitra sy antotan’isa avy any amin’ireo Oniversite tsirairay, ny fandrafetana ny lisitra farany, ny famoahana ny tetiandro ary ny fandoavam-bola.

Ankoatr’ izay, iarahana miasa akaiky amin’ireo Oniversite ny fijerena ny olana misy, mba hampizotra an-tsakany sy an-davany ny asa sy tsy hisian’ny fanamarihana na “réclamation” intsony. Marihina fa ny fikirakirana ny rindram-baiko “EDUTIC” dia ifandrimbonan’ny ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana Ara-tsiansa sy ny ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Haitao ara-kajy Mirindra ka nanatrika izany fanaraha-maso izany ireo Sekretera Jeneralin’ny ministera roa tonta.

Partagez :
Mahandry