Fampandriana fahalemana: mila hatevenina ny fifehezana ny basy tsy ara-dalàna, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.

  • 25 mai 2023
Zo omen’ny Lalampanorenana ny olompirenena ny hiarovany ny vady aman-janany sy ny fananany, saingy izay manana taratasy sy mahaloa hetra ara-dalàna ihany no afaka mitazona basy. Misy amin’ireny basy ireny no entin’ny sasany mikarama na manao asa ratsy, ary mahafaty olona maro, hatramin’ny mpitandro filaminana, hoy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Gellé Serge. Any Ambalavao no anisan’ny toerana be basy indrindra eto Madagasika, ary ahitana olona mivarotra basy an-tsena, izay misy tratra, misy tsy tratra.
Misy koa, hoy izy, ny basy miditra antsokosoko eto amintsika nefa mahazo taratasy. Raha 3 000, ohatra ny basy voasoratra amin’ny taona iray, 500 amin’ireo no nivoaka tamin’ny toerana mpivarotra basy ara-dalàna.
Izany, hoy izy, no antony niantsoana ny “Bureau de Défense de District” (BDD) sy “Bureau Provincial de Défense” (BPD) nanamafisana ny fampianarana momba ny fanoratana basy. Nampitandremina ireny tomponandraikitra mba hanadihady tsara ny olona tonga hanoratra basy ao aminy hoe: avy taiza ny basy? novidina taiza? aiza ny faktiora?…
Azo fehezina io basy miparitaka io, ary hatevenina ny fifehezana azy. Tsiahivina fa 5 volana lasa izay no efa niresaka momba ity tranga ity ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
Nambarany nandritra ny tatitra nataony teo anoloan’ny solombavambahoaka ny 24 may 2023 fa manao ezaka anapariahana ny Zandary ny tomponandraikitra, mba hialana tsikelikely amin’ny fivangongoana an-tanan-dehibe. Niantso ny solombavambahoaka izy mba handraisan’izy ireo anjara mavitrika amin’ny Tagnamaron’ny Fandriampahalemana, izay efa nahitam-bokatra tsara.
Nambarany nandritra ny tatitra koa ny ezaka momba ny fananganana fotodrafitrasa sy ny vokatra maro hafa azo.
Partagez :
mialy