Famotsiana omby sy fiparitahana basy : mandamina sy mandrindra ny paik’ady ny zandary

  • 11 octobre 2021

Mitohy ary mivelatra eny anivon’ireo faritra tena ahitana paik’ady famotsiana omby sy fiparitahana basy tsy ara-dalàna ny fanaovana atrik’asa ho fandaminana sy fandridrana ny paik’ady hisorohana sy hiadiana amin’izany izay tarihin’ny sekerteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena mivantana, ny jeneraly Serge Gellé (SEG).

Fampiofanana ny zandary ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony sy Ihorombe mikasika ny paik’ady nofaritana no nozarain’ny SEG, izay efa nisehatra, niadidy ary efa nisahana fibaikoana nandritra ny taona maro tao anatin’ izany famotsiana omby sy fikarohana basy tsy ara-dalàna izany ny tenany ka nizarany ny traik’efa efa noratoviny.

Fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo zandary no tena mibahana mandritra ny fampiofanana androany ao amin’ny lapan’ny faritra Matsiatra ambony, zarain’ny SEG izay manipika fa ny mandeha ny asan’ireo zandary fa ny fandridrana azy no tsy ampy. Navondrona .

Partagez :
Mahandry