Famongorana ny aretina lefakozatra : zaza 5 tapitrisa mahery no kendrena ho vita vaksiny eto Madagasikara.

  • 8 mai 2023
Mba hahafahana mandresy indray ny aretina lefakozatra na polio dia kendrena ho vita vaksiny ny 95%n’ny zaza latsaky ny 5 taona eto Madagasikara. Maherin’ny 5 371 900 ny zaza voakasik’izany vaksiny faobe izany.
Ny 16, 17, 18, 19 mai 2023 izao no hanaovana ny vaksiny fanefitry ny polio manerana ny Nosy. Hitety isan-tokantrano sy amin’ny toerana rehetra ahitana zaza latsaky ny 5 taona, toy ny sekoly, akany fitaizana zaza… ny ekipan’ny fahasalamana mandritra izany. Azo atao koa ny manatona tobim-pahasalamana. Hisy ny marika apetaka amin’ny varavarana sy ankihiben-tanan’ny zaza vita vaksiny.
Aretina miteraka fahalemen’ny rantsam-batana ny polio, ary mahazo ny zaza sy efa mamely ny lehibe ankehitriny. Tsy misy fanafody manasitrana fa fiarovan-tena amin’ny alalan’ny vaksiny ihany no fanefitra, araka ny fanazavan’ny mpitsabo. Ho foana tanteraka ny aretina rehefa mahazo hery fiarovana iombonana ny rehetra.
Tsimokaretina any anaty tay miparitaka, tonga tsy fidiny am-bava no ahazoana ny aretina polio. Ilaina araka izany ny fialana amin’ny fanaparitahana tay sy fanajana ny fahadiovana mba hanapahana tanteraka ny fiparitahan’ny aretina, ho fanampin’ny fanaovam-baksiny.
Miara-misalahy amin’ny fanatanterahana ny vaksiny sy ny fanentanana momba ny fahadiovana hamongorana ity areti-mandoza ity ny minisiteran’ny Fahasalamambahoaka, ny minisiteran’ny Rano, Fanadiovana ary Fidiovana. Ny UNICEF no mpiara-miombonantoka tekinika sy ara-bola. Manampy amin’ny lafiny fiaraha-miasa amin’ny mpanao gazety sy mpanentana amin’ny haino aman-jery kosa ny minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Partagez :
mialy