Famokaram-bary 2023 : niakatra manodidina ny 8 ka hatramin’ny 9% ny taham-pamokarana.

  • 20 novembre 2023

Nanambaran’ ny Minisitry ny fambolena sy fiompiana Harifidy Ramilison nandritra ny lahateniny  fa manodidina ny 8 hatramin’ny 9% ny fiakaran’ny tahan’ny famokaram-bary tamin’ity taona 2023 ity. Tsiahivina fa notanterahina tao amin’ny kaominina ambanivohitra Merimandroso, Distrika Ambohidratrimo, Faritra Analamanga ny lanonana fanaingana amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolena 2023-2024 androany 20 novambra 2023. Nitarika ity hetsika ity araka izany ny minisitry ny fambolena sy fiompiana. Marihina fa misy ny fiaraha-miasany amin’ny tetik’asa PURPA izay vatsian’ny BAD vola .

Heverina fa antoky ny fampiroboroboana ny famokarana maharitra sy lovain-jafy ary dingana hanatratrarana  ny fahavitan-tena ara-tsakafo ny ny fanomezana tohana ny tantsaha, ary mianga amin’ny filàn’ny eny ifotony. Nisy araka izany ny fizarana hanam-pamokarana toy ny zezika sy masomboly tsara kalitao sy voafantina. Teo  koa ny fanehoana tamin’ny tantsaha ary famporisihana azy ireo amin’ny fampiasana fitaovana mekanika moderina sy manaraka ny teknolojia, izay heverina fa haingam-piasa ao anatin’ny fotoana fohy kanefa mamokatra betsaka.

Tantsaha matihanina

Nandritra izany koa no nizarana ny « karatry ny mpamokatra », fitaovana hirosoan’ny tantsaha mba hahatonga azy ireo ho matihaninana kokoa ary hanamorana ny fisitrahana tohana avy amin’ny Ministeran’ny Fambolena sy ny Fiompiana, paikady amin’ny fampiasana ny haitao ara-kajy mirindra izay efa ataon’ny MINAE sy ny mpiara miombon’antoka.

 

Namporisika ny tantsaha ny Ministra ny mba hijerena, hianarana, ary ny hizaran’izy ireo ny fahombiazana azony tamin’ny haivao ara-pamokarana. Ilaina araka izany ny fahaizana mampiasa ny teti-androm-pambolena izay efa imasoana, hahafantarana ny fotoana hikarakarana ny tany, ny fanapariahana zezika, ny fanetsana, ny fiavàna, ny fanotorana sy ny fiotazana, ary ny fahafantarana karazana masomboly tokony ampiasaina. Efa misy moa ny fikarohana iarahana amin’ny FOFIFA sy ny AfricaRIce, ka nahitàna « PR34 », masomboly maharitra izay hahazoana voka-bary foana mandritry ny 4 taona. Tanjona  ny hampiakatra ny lanjan’ny famokarana ho maharitra ary indrindra ny hanatsara ny farim- piainan’ny mpamokatra tsirairay. Hisy ny fampiofanana mahakasika ny famokarana manaraka teknika.

Partagez :
Mahandry